Шановний абітурієнт!

grad cap-1024x689  

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова - сучасний державний вищий навчальний заклад найвищого в Україні рівня акредитації, в якому навчаються близько 16 тисяч студентів, з яких понад 500 - іноземні громадяни з 40 країн світу. У 2012 році університету виповнилося 90 років.

Університет готує кадри для муніципального управління, будівництва, транспорту, електроенергетичного, водного, газового господарства; екології міст, готельного господарства та туризму; поліпшення екологічної чистоти міст і населених пунктів. Навчання ведеться за 24 спеціальностями і 30 спеціалізаціями. Термін навчання на ступінь бакалавра становить 4 - 4,5 роки, а на ступінь магістра-1 - 1,5 року, в залежності від обраної спеціальності.

Істотно змінені програми навчання з метою посилення фундаментальної підготовки, освоєння студентами обчислювальної техніки, вільного володіння іноземними мовами, вивчення спеціальних дисциплін за вибором, набуття навичок науково-дослідної роботи.

При наявності ступеня магістра бажаючі можуть продовжити навчання в аспірантурі за 27 спеціальностями - термін навчання 3 роки. Підготовка науково-педагогічних кадрів здійснюється в аспірантурі та докторантурі.

Університет підтримує тісні наукові і ділові зв'язки з вищими навчальними закладами, науковими і дослідними організаціями 11 країн світу, серед них Франція, Німеччина, США, Фінляндія, Великобританія, Швеція, Голландія, Ізраїль та ін. В академії - 800 викладачів, 70 професорів і докторів наук, понад 300 кандидатів наук.

Студенти Університету мають можливість пройти підготовку за програмою офіцерів запасу і отримати військове звання.

Наш Університет - великий науковий центр в галузі міського господарства. Творча діяльність колективу наших вчених спрямована на розробку сучасних методів проектування, будівництва та реконструкції будівель і споруд, створення ефективних будівельних конструкцій і матеріалів, поліпшення роботи комунальних підприємств, захист навколишнього середовища, очищення природних і стічних вод, вирішення питань розвитку міського транспорту.


Наші випускники - затребувані у всьому світі фахівці широкого профілю. Їх підготовка відповідає сучасним вимогам, поєднує загальнокультурну основу, теоретичні знання і практичні навички, уміння вирішувати науково-технічні завдання. Саме тому в ХНУГХ так багато іноземних студентів. Студенти та випускники вузу беруть участь у різних наукових, творчих і спортивних заходах регіонального та міжнародного рівня.

Загальна площа споруд Університету перевищує 160 тис. м2, у тому числі: 7 навчальних корпусів, 2 технікуму (житлово-комунальний і електромеханічний).

До послуг студентів - бібліотека, фонд якої складає близько 882 тис. томів, читальні зали, сучасні комп'ютерні аудиторії, Internet-центр, столові і кафе. Оздоровча база Універсітетат складається з студентського санаторію-профілакторію і великого спортивного комплексу з просторими спортивним та тренажерними залами. У студентській поліклініці завжди можна отримати висококваліфіковану медичну допомогу.
У ХНУГХ є 8 студентських комфортабельних гуртожитків із загальним числом місць - 2080. Місця в гуртожитку насамперед надаються іногороднім студентам і аспірантам, які навчаються за очною формою навчання.

Важливим фактором у виборі навчального закладу є наявність ліцензії на право ведення освітньої діяльності та свідоцтва про державну акредитацію - гарантій держави щодо якості освіти у вибраному Вами ВНЗ.


На сайті 96 гостей та користувачі відсутні

Подвійний диплом європейського зразка

Duplom

Презентация каф

Дистанційне навчання

дистан

Студентська бізнес-асоціація

СБА