Випускникам шкіл

Напрям підготовки, спеціалізація, вартість навчання та сертифікати для вступу в ХНУГХ ім. О.М. Бекетова на кафедрі "Економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку "

 

Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
 
БАКАЛАВР
 
Галузь знань

Спеціальність

(напрям підготовки)

Спеціалізація

(освітня програма)

Форма навчання Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни

навчання

Вартість одного року

навчання, грн.

05. Соціальні та

поведінкові науки

051. Економіка Економіка підприємства денна 25 3р 10м 13 700
заочна 85 4р 5м 6 200
07. Управління та адміністрування

076. Підприємництво,

торгівля та біржова діяльність

Економіка та організація бізнесу денна 100 3р 10м 13 700
заочна 400 4р 5м 6 200

 

 МАГІСТР

Галузь знань

Спеціальність

(напрям підготовки)

Спеціалізація

(освітня програма)

Форма навчання Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни

навчання

Вартість одного року

навчання, грн.

05. Соціальні та поведінкові науки 051. Економіка Економіка підприємства денна 22 1р 5м 16 700
заочна 20 6 500

05. Соціальні та

поведінкові науки

051. Економіка Економіка підприємства (освітньо-наукова) денна 3 1р 10м 16 700
заочна

07. Управління та

адміністрування

073. Менеджмент Бізнес-адміністрування денна 25 1р 10м 16 700
заочна

07. Управління та

адміністрування

076. Підприємництво, торгівля та біржова

діяльність

Економіка та організація бізнесу денна 55 1р 5м 16 700
заочна 20 6 500

 

Перелік предметів ЗНО необхідних для вступу в Університет

на спеціальність «Економіка підприємства»

Перелік конкурсних предметів

Вага предметів сертифікату ЗНО

Вага атестату про повну загальну освіту

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

1. Українська мова та література (базовий рівень)

0,4

0,1

100

2. Математика (базовий рівень)

0,3

100

3. Історія України, Іноземна мова

(на вибір)

0,2

100

 

на спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Перелік конкурсних предметів

 

Вага предметів сертифікату ЗНО

Вага атестату про повну загальну освіту

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

1. Українська мова та література (базовий рівень)

0,4

0,1

100

2. Історія України

0,3

100

3. Географія, Іноземна мова

(на вибір)

0,2

100

 

Вага балу за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукр. учнівських олімпіад, призерам III етапу Всеукр. конкурсу-захисту НДР учнів – членів МАН України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів цього ВНЗ 0,05

Квота пільгових категорій – 20%

    Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної власності» встановлено вартість навчання в Університеті на 2015-2016 р.р.

 

З новими правилами прийому в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова Ви зможете ознайомитися тут або на сайті http://abit.kname.edu.ua

 Документи для приймальної комісії

1. Заява про вступ до Університету, (оформлюється у приймальній комісії).

2. Атестат про середню освіту з додатком, або диплом про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень державного зразка з додатком (за особистим вибором - оригінал або його завірену копію) та 2 ксерокопії;

3. Медичну довідку за формою 086-У (з картою щеплень) (оригінал або її завірену копію);

4. 2 ксерокопії 1, 2 та 11 сторінок паспорта;

5. 2 копії ідентифікаційного коду;

6. 6 кольорових фотокарток розміром 3x4 см;

7. 1 поштовий конверт з домашньою адресою, 1 конверт (16 × 24), 1 швидкозшивач паперовий;

8. Особи, які приймаються на перший курс навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра в обов'язковому порядку надають три сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (за власним бажанням - оригінал або завірену копію) та 1 ксерокопію:

- З української мови та літератури, як обов'язковий, на всі напрями підготовки;

- Два профільних на обраний напрям підготовки;

9. Відповідно до пункту 6.14 Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затвердженим на підставі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.10.2011 № 1179, що надходить дає згоду на обробку своїх персональних даних в Єдиній базі. Якщо вступнику ще не виповнилося 16 років, згоду дають його батьки (усиновителі) або опікуни.

10. Військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці):

11. Нотаріально завірені копії документів, що дають право на пільги.

12. При вступі на контрактну форму навчання укладається договір. Договір про навчання вступника, якому не виповнилося 16 років, складають його батьки або інші законні представники, які повинні мати при собі паспорт та ідентифікаційний код.

Оригінали наступних документів повинні бути пред'явлені до приймальної комісії для засвідчення їх копії:

- ідентифікаційний код;
- паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта);
- військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці);
- оригінал документа про освіту (при поданні його копії);
- оригінал медичної довідки (при поданні його копії);
- оригінал документа Українського центру оцінювання якості освіти (при наданні його копії);
- документи, що дають право на пільги (оригінал).

 


На сайті 244 гостей та користувачі відсутні

Подвійний диплом європейського зразка

Duplom

Презентация каф

Дистанційне навчання

дистан

Студентська бізнес-асоціація

СБА