Історія створення кафедри бере початок з перших кроків існування Університету. У 1922 р. Всеукраїнський технікум комунального господарства був вищим навчальним закладом економічного профілю, який був реорганізований в 1930 р. в Харківський інститут комунального господарства. Тут готували фахівців за спеціальностями інженер-економіст з містобудування та планування населених міст і інженер-економіст житлово-комунального господарства.

    Біля витоків першої кафедри економічної кафедри, яка носила назву економіки і планування комунального господарства та промисловості стояли видатні вчені економісти: професор В.Л. Кобалевський і професор В.Е. Рудницький.

    У 1956 р. кафедру очолив доц. В. П. Кутін, при якому істотно змінився профіль її діяльності. Якщо до 1956 р. основним напрямком підготовки фахівців було міське комунальне господарство та кафедра випускала фахівців за спеціальністю «Економіка міського господарства», то починаючи з 1956 р., кафедра спільно з економічним факультетом інституту все більше уваги приділяла підготовці інженерів-економістів для будівельної галузі, яка стрімко розвивалася. В кінці 1960-х років питома вага студентів цього профілю досягав 75% від загальної кількості студентів факультету.

    У 1976 р. одночасно зі створенням нових факультетів в інституті кафедра була розділена на дві окремі:

    - Кафедра економіки будівництва;
    - Кафедра економіки міського господарства.

    Кафедру економіки будівництва з 1974 по 1994 р. очолював канд. екон. наук, проф. В.Т. Доля, якого змінив канд. екон. наук, доц. О.В. Соловйов (1991-2001 р. р.). З вересня 2001 року кафедру очолював доктор технічних наук, професор В.І. Торкатюк - заслужений професор Харківської національної академії міського господарства, почесний член Ради ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону, академік Міжнародної Кадрової Академії при Юнеско та Раді Європи, академік Академії будівництва України, академік Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності, академік Академії наук Вищої освіти України, віце-президент з економічних питань громадської організації «Комітет освітлення».

    Кафедру економіки міського господарства очолив к. е. н., доц. Титяев В.І. Згодом завідувачами були к. е. н., доц. Чередниченко Ю. В., к. е. н., доц. Ходок В. М. З 1989 р. кафедру очолювала доцент, к. е. н., а з 1996 р. проф. Юр'єва Т.П. Серед викладачів кафедри були такі видатні вчені як проф. Ейнгорн А.Л., доц. Богоряд Д.І., доц. Лебединський В.К., доц. Усик Н.А. У 1998 р. кафедра була атестована на 4-й, найвищий рівень акредитації, а у 2008 р. успішно переаттестована. На кафедрі успішно функціонує аспірантура та докторантура. З 2005 р. кафедру очолював д. е. н., проф. Бубенко П. Т. відомий вчений-економіст, представник наукової школи регіональної економіки, інноватики та управління, член-кореспондент Академії економічних наук України.

   У травні 2014 року наказом ректора Бабаєва В.М. ці дві кафедри знову з'єдналися, утворивши кафедру "Економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку". Очолила нову кафедру д. е. н., проф. Димченко Олена Володимирівна.

   У травні 2019 року наказом ректора Бабаєва В.М. назва кафедри "Економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку" була змінена на "Підприємництва та бізнес-адміністрування".


ПБА Графік консультацій викладачів

ПБА графік прийняття академічних заборгованостей

На сайті 244 гостя та 0 користувачів

ПБА BEKETOV BUSINESS INCUBATOR

ПБА школі розвитку StartUp Business International Economics Beketov School

ПБА обласний конкрс наукових робіт

ПБА створення електронних кабінетів

ПБА презентація кафедри

СБА