Колектив кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку щиро вітає колегу доктора економічних наук, професора

Жихор Олену Борисівну з виданням підручника

«Місцеві фінанси»!

   Місцеві фінанси : підручник / авт. кол. ; за ред. д.е.н., проф. О. Б. Жихор, д.е.н., проф.О. П. Кириленко. – К. : УБС НБУ, 2015. – 579 с.

   У підручнику розкрито концептуальні засади, нормативно-правове забезпечення та історичні передумови виникнення місцевих фінансів. Значну увагу приділено місцевим бюджетам як основі фінансової бази місцевих органів влади, а саме формуванню дохідної частини та системі видатків місцевих бюджетів. Розкрито проблеми реформування міжбюджетних відносин в Україні на сучасному етапі розвитку держави. Розглянуто організацію бюджетного процесу та повноваження його учасників на місцевому рівні. Проаналізовано стан розвитку місцевих інститутів, зокрема фінансів підприємств комунального господарства і житлово-експлуатаційного комплексу, та механізми їх дії. Розглянуто світовий досвід організації місцевих фінансів, обґрунтовано подальші шляхи його застосування в Україні.

 

6 2

6 1


ua

Обласний конкурс наукових робіт "Розвиток сучасного підприємництва"

Конкурс наукових робіт 22 04

На сайті 864 гостей та користувачі відсутні

Подвійний диплом європейського зразка

Duplom

Презентация каф

Дистанційне навчання

дистан

Студентська бізнес-асоціація

СБА