Колектив кафедри економіки підприємств, бізнес адміністрування та регіонального розвитку вітає колег з виходом з друку підручника «Фінансово-економічна грамотність» за редакцією професора Жихор Олени Борисівни та професора Димченко Олени Володимирівни!!!

Фінансово-економічна грамотність : підручник : [у 2 частинах] – Ч. 1 : Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф.  О. В. Димченко. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2017. – 1024 с.

Фото Жихор Димченко Підручник ФЕГ

Авторський колектив кафедри ЕПБАРР

Жихор О. Б., д-р екон. наук, проф.; Димченко О. В., д-р екон. наук, проф.;

Рудаченко О.О., канд. екон. наук; Матвєєва Н. М., канд. екон. наук, доц.;

Покуца І. В., канд. екон. наук; Соболева Г. Г., канд. екон. наук, доц.;

Єсіна В. О., канд. екон. наук, доц.; Бурак О. М., канд. екон. наук, доц.

Підручник «Фінансово-економічна грамотність» частина 1 та 2 охоплює основи побудови національної економіки, економіки регіонів, фінансової та банківської системи, загальні основи обліку та аудиту в системі фінансово-господарського контролю.

У першій частині підручника особливу увагу приділено питанням побудови національної економіки як господарської системи, перспективам розвитку економіки регіонів України, управлінню фінансовою системою України, страхуванню, фінансам суб’єктів господарювання та їх фінансуванню, основам управління власними фінансами, основам інвестування, основам підприємницької діяльності, фінансовій безпеці держави та суб’єктів господарювання. Окрему увагу приділено питанням визначення справжності і платіжності банкнот національної та іноземної валюти.

Представлено зміст навчальної дисципліни за модулями та темами, лекційний матеріал, термінологічний словник, практикум з типовими завданнями ситуаційного та розрахункового характеру з методичними рекомендаціями до їх розв’язання, а також літературу до кожної теми.

Структура підручника відповідає вимогам впровадження кредитно-модульної системи навчального процесу. Даний підручник призначений для студентів неекономічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, працівників фінансово-кредитної системи, представників державних органів виконавчої влади, а також широкому загалу читачів, що бажають опанувати цю навчальну дисципліну самостійно.

Підручник «Фінансово-економічна грамотність» можна придбати на сайті видавництва: http://www.condor-books.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=819&category_id=7&option=com_virtuemart&Itemid=2


Обласний конкурс наукових робіт "Розвиток сучасного підприємництва"

Конкурс наукових робіт 22 04

На сайті 714 гостей та користувачі відсутні

Подвійний диплом європейського зразка

Duplom

Презентация каф

Дистанційне навчання

дистан

Студентська бізнес-асоціація

СБА