Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та
перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального
господарства», що відбулася у лютому 2015 року в Харківському національному університеті
міського господарства імені О.М. Бекетова на базі кафедри правового забезпечення господарської
діяльності

ЗМІСТ

ТЕЗИ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ В СЕКЦІЇ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У ГАЛУЗІ ЖКГ

Бабаєв В.М., Килимник І.І., Торкатюк В.І., Кулік В.І., Парамонова О.М., Фархат Нікбін. Використання державно-приватного партнерства в системі управління ринком житлово-комунальних послуг.  - С. 3-5.

Димченко О.В., Славута О.І., Панова О.Д. Перспективи реалізації проектів державно-приватного партнерства у сфері ЖКГ. - С. 13-14.

Торкатюк В.І., Стаднік Г.В., Бутнік Д.В., Курілко Л.В., Русланова Н.Г., Мельник О.Ю., Бубенко О.П. Пріоритетні напрями використання механізму державно-приватного партнерства в контексті сприяння регіональному розвитку. - С. 25-26.

Димченко О.В., Торкатюк В.І., Бубенко П.Т., Безцінний О.О., Мураєв Є.В., Кравцова С.В., Вороновська Л.П. Фінансово-економічна ефективність впровадження державно-приватного партнерства в Україні. - С. 26-28.

Торкатюк В.І. Державно-приватне партнерство як інструмент формування інноваційної економіки України. - С. 28-29.

Торкатюк В.І., Шумаков Ф.Т., Світлична Т.І., Соболєва Г.Г., Гнатенко О.Ю., Дріль Н.Ю. Теоретичні аспекти впровадження державно-приватного партнерства в регіонах України. - С. 30-31.

Торкатюк В.І., Соколов Д.В., Железнякова І.В., Прижкова О.Ю., Шило А.С., Вишетравська А.С., БутнікЮ.Ю., Кучма А.Ю., Кухтін К.В. Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства в Україні. - С. 31-32.

ТЕЗИ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ В СЕКЦІЇ ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ У ГАЛУЗІ ЖКГ ТАШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Димченко О.В., Кайданник О.Б. Проблеми побудови ефективного механізму управління комунальними підприємствами на засадах державно-приватного партнерствамеханізму управління комунальними підприємствами на засадах державно-приватного партнерства. - С. 45-47.

Бібік Н.В., Ребрун Р.А. Ефективності житлово-комунального господарства господарства. - С. 54-55.

Торкатюк В.І., Шутенко Л.М., Бутнік С.В. Проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства України в сучасних умовахрозвитку житлово-комунального господарства України в сучасних умовах. - С. 63-65. 

Торкатюк В.І., Коненко В.В., Шахова О.В. Особливості співробітництва держави та приватного сектора як засобу забезпечення житлово-комунального господарства фінансовими ресурсамиспівробітництва держави та приватного сектора як засобу забезпечення житлово-комунального господарства фінансовими ресурсами. - С. 66-67.

Торкатюк В.І., Коненко В.В., Бібік Н.В., ТараруєвЮ.О., Штерн Г.Ю., Пан М.П., Вороніна О.С., Костюк В.О., Юр’єва С.Ю., Жван В.В. Аналіз сучасного стану залучення приватного капіталу в житлово-комунальне господарство України в умовах фінансової кризи. - С. 67-69.

Кухтін К.В. Деякі аспекти шляхів вирішення кризових проблем в галузі ЖКГ м. Харкова та Харківського регіону ЖКГ м. Харкова та Харківського регіону. - С. 69-70.

ТЕЗИ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ В СЕКЦІЇ ПОСЛУГИ У ГАЛУЗІЖКГ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Телятник С.В. Поняття і сутність послуг у житлово-комунальному господарств. - С. 77-78.

ТЕЗИ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ В СЕКЦІЇ ДОГОВІРНІ КОНСТРУКЦІЇ, ЯКІ ОПОСЕРЕДКОВУЮТЬ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО (ДОГОВІР КОНЦЕСІЇ, УГОДА ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ)

Торкатюк В.І. Аналіз теоретичних основ та сутності функціонування державно-приватного партнерства. - С. 97-99.

Торкатюк В.І., Мозговой С.В., Бутенко Т.Е., Ксифілінова О.М., Салтанова А.С., Шокурова Н.В., Левченко С.А., Мапей О.В., Сосонна В.В., Ряб’єв А.А., Хуайген Чен. Можливості державно-приватного партнерства для покращення умов розвитку регіонів України. - С. 99-100.

Торкатюк В.І., Аліреза Аболхасан. Використання потенціалу державно-приватного партнерства для вирішення фінансових проблем житлово-комунального господарства. - С. 100-102.

ТЕЗИ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ В СЕКЦІЇ КОРПОРАТИВНА ФОРМА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Кухтін К.В. Корпоративне державно-приватне партнерство в Україні. - С. 131-132.


ua

Обласний конкурс наукових робіт "Розвиток сучасного підприємництва"

Конкурс наукових робіт 22 04

На сайті 355 гостей та користувачі відсутні

Подвійний диплом європейського зразка

Duplom

Презентация каф

Дистанційне навчання

дистан

Студентська бізнес-асоціація

СБА