Бакалаврам и специалистам

3 17

Шановні абітурієнти!

!!!!!  ОГОЛОШЕНО ДОДАТКОВИЙ НАБІР ДО МАГІСТРАТУРИ  !!!!!

 

з 11 листопада  2019 р. по 17 листопада 2019 р.

НА ДЕННУ  та  ЗАОЧНУ  ФОРМУ НАВЧАННЯ

ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

з терміном навчання:

-  1рік 4 місяці (денна форма навчання).

1рік 10 місяців (заочна форма навчання).

 

 

            

               Спеціальність

 вартість навчання за 1 рік

             (денна форма)

                                                                     

вартість навчання за 1 рік

           (заочна форма)

073   
  Бізнес-адміністрування  18 400  грн. 7 700  грн.
076   
  Економіка та організвація бізнесу         18 400  грн.  7 700  грн.

 

Перелік предметів:

1. Фахове випробування (вступний іспит).

2. Сертифікат ЗНО з іноземної  мови 2019 року.

 

Етапи вступної кампанії:

- Початок прийому заяв та документів                11 листопада 2019 року
- Закінчення прийому заяв і документів             
        17 листопада 2019 року
- Строки проведення фахового вступного випробування     з 18 до 22 листопада 2019 року

- Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих

до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

          26 листопада 2019 року

- Терміни виконання вступниками вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/або

юридичних осіб

         28 листопада 2019 року

- Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

         29 листопада 2019 року

 

Повторне ЗНО з іноземної мови у магістратуру

Повторрне ЗНО у магістратуру відбудеться 5 листопада.

У зовнішньому оцінюванні зможуть взяти участь вступники, які зареєструвалися для участі в єдиному вступному іспиті (ЄВІ), але бажають повторно скласти ЄВІ.

Також у ЗНО з іноземних мов можуть взяти участь абітурієнти, які не зареєструвалися для участі в основній сесії Єдиного вступного іспиту з іноземних мов.

Реєстрація вступників для участі в спеціально організованій сесії ЄВІ триватиме з 07 по 15 жовтня 2019 року. Її здійснюватиме приймальна комісія одного з закладів вищої освіти, у якому вступник бажає брати участь у конкурсному відборі.

Спецсесія ЄВІ проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (Українським центром оцінювання встановлено вартість однієї особи  - 495 грн.).

Реєстрація вважається успішно за умови надходження сплачених вступником коштів на рахунок Українського центру оцінювання якості освіти (для здійснення оплати послуги необхідно скористатися інформаційною сторінкою "Кабінет учасника ЄВІ"). Якщо протягом п'яти робочих днів із дня завершення реєстрації оплату цієї послуги здійснено, реєстрація вступнка скасовується, екзаменаційний листок вважається недійним.

 

 

 

 

Кафедра "Підприємництво та бізнес-адміністрування" запрошує вас до магістратури за спеціалізаціями "Економіка та організація бізнесу" та "Бізнес-адміністрування"

 

Спеціалізація «Економіка та організація бізнесу» спрямована на підготовку фахівців з організації та моделювання власного бізнесу, створення та розвитку стартапів, ведення ефективної  підприємницької діяльності в різних сферах економіки, зокрема в торгівлі та біржовій діяльності  з використанням традиційних та новітніх методів (інтернет-трейдинг, електронна комерція та ін.) та набуттям практичних навичок роботи на платформах фондових, валютних і товарних бірж. Студенти вивчають комплекс дисциплін з питань організації та управління бізнесом, торговельної та комерційної діяльності. Випускники отримують теоретичні знання та практичні навички організації та ефективного провадження власної справи і бізнес-проектів.

 

Перелік посад, які можуть займати фахівці рівня «магістр» спеціалізації "Економіка та організація бізнесу"

  (за Державним класифікатором професій ДК 003:2010)

Код

Назва

класифікаційного угрупування

Професійна назва роботи
1210 Керівники підприємств, установ та організацій

Генеральний директор (голова, президент, інший керівник) об'єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну, радіокомпанії, телекомпанії, телерадіокомпанії, телерадіо-, інформаційного агентства і т. ін.)

Голова колективного господарства

Директор (начальник, інший керівник) підприємства

Директор відділення

Директор лабораторії

Директор представництва

Директор філіалу

Керівник підрозділу юридичної особи, що здійснює діяльність з управління активами

Керуючий готельним господарством

Керуючий підприємством харчування

Начальник дослідної організації

Начальник управління

Начальник філіалу

Президент компанії

122 Керівники виробничих та інших основних підрозділів

Керуючий відділенням

Начальник відділу

Начальник проектно-кошторисного бюро (групи)

Директор з виробництва

Начальник управління

1224 Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі

Завідувач підприємства роздрібної торгівлі

Завідувач секції

Керівник торговельно-економічної місії

1225 Керівники виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях та інших місцях розміщення

Завідувач виробництва

Завідувач підприємства громадського харчування

1226 Керівники виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв'язку

Головний директор програм

Завідувач складу

Завідувач центрального складу

Начальник бази (виробничого обслуговування, резерву, здавальної та ін.)

1229 Керівники інших основних підрозділів

Виконавчий директор Фонду

Головний консультант

Директор департаменту

Директор департаменту біржових операцій та електронного забезпечення

Директор департаменту організації роботи органів управління фондової біржі

Завідувач відділу (самостійного)

Завідувач відділу (у складі управління)

Керівник групи

Керівник апарату

Начальник (завідувач) підрозділу

Начальник головного управління

Начальник управління

Завідувач відділу

Начальник відділу

123 Керівники функціональни х підрозділів

Головний економіст

Директор фінансовий

Директор з економіки

Завідувач каси

Начальник управління

Директор комерційний

Начальник комерційного відділу

Начальник управління

Головний інженер проекту

Головний товарознавець

Начальник бюро

13 Керівники малих підприємств без апарату управління

Голова кооперативу (товариства, колективної ферми і т. ін.)

Голова кооперативу промислового

Директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми)

Директор (керівник) малої торговельної фірми

Керуючий магазином

Комерсант

Директор (керівник) малого підприємства (транспортного, складського)

Директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної і т. ін.)

Керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним і т. ін.)

Директор (керівник) малого підприємства (у сфері охорони здоров'я, освіти, культури і т. ін.)

Завідувач залу

1451 Менеджери (управителі) у торгівлі транспортними засобами та їх ремонті Менеджер (управитель) в торгівлі транспортними засобами
1452 Менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі Менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі
1453 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчи ми товарами та їх ремонті Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами та їх ремонті
1453.1 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими товарами Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими товарами
1453.2 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі непродовольчи ми товарами Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами
1454 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами
1475 Менеджери (управителі) з права, бухгалтерськог о обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань комерційної діяльності та управління

Менеджер (управитель) з логістики

Менеджер (управитель) із збуту

1479 Менеджери (управителі) з надання інших послуг юридичним особам Менеджер (управитель) з організації консультативних послуг

 

 Спеціалізація «Бізнес-адміністрування» спрямована на підготовку менеджерів, які мають критичне і системне мислення і здатні до творчої професійної діяльності в умовах глобальної конкуренції. Основні програмні компетентності:  вміння обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій управління бізнесом для прийняття рішень; здійснювати ефективні бізнес-комунікації; демонструвати лідерські якості; обґрунтовувати напрями підприємницької діяльності на інноваційній основі тощо.

Професійна підготовка магістрів з менеджменту спеціалізації бізнес-адміністрування із широким доступом до працевлаштуванняу галузі управління та адміністрування, що передбачає підготовку та прийняття стратегічних рішень у межах компетенції та реалізацію функцій управління шляхом здійснення переважно евристичних, аналітичних і координаційних операцій управлінської діяльності.

 Перелік посад, які можуть займати фахівці рівня «магістр» спеціалізації "Бізнес-адміністрування"

(за Державним класифікатором професій ДК 003:2010)

Код

Назва

класифікаційного угрупування

Професійна назва роботи
1210.1 Керівники підприємств, установ та організацій

Генеральний директор (голова, президент, інший керівник) об'єднання підприємств

Голова виконавчого органу акціонерного товариства

Голова правління  Голова ради директорів 

Голова ради директорів біржі 

Голова товариства

Директор(начальник, інший керівник) підприємства

Директор відділення

Директор представництва 

Керівник підрозділу юридичної особи, що здійснює діяльність з управління активами 

Президент компанії

Начальник управління

1229.7 Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності Генеральний менеджер (управитель)
1231 Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники

Керівник (директор, начальник та ін.) департаменту

Головний економіст

Директор з економіки

Менеджер (управитель)

Начальник планово-економічного відділу 

Начальник управління 

Начальник фінансового відділу

1232 Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин

Директор з кадрових питань та побуту

 Директор з управління персоналом

Керівник групи обліку 

Начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху 

Начальник відділу кадрів 

Начальник відділу організації праці та заробітної плати 

Начальник відділу підготовки кадрів 

Начальник відділу соціального розвитку

1233 Керівники підрозділів маркетингу

Директор комерційний 

Начальник комерційного відділу

1234 Керівники підрозділів з реклами та зв'язків з громадськістю Начальник відділу (з реклами, зв'язків з громадськістю)
1238 Керівники проектів та програм

Керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва 

Керівник установи (структурного підрозділу) з інтелектуальної власності

1239 Керівники інших функціональних підрозділів

Завідувач господарства 

Начальник господарського відділу

1314 Керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі Директор (керівник) малої торговельної фірми
1317 Керівники малих підприємств без апарату управління в комерційному обслуговуванні

Директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної і т. ін.) 

Керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним і т. ін.)

1319 Керівники інших малих підприємств без апарату управління Директор (керівник) малого підприємства (у сфері охорони здоров'я, освіти, культури і т. ін.)
1473 Менеджери (управителі) у сфері надання інформації Менеджер (управитель) у сфері надання інформації
1475.4 Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління

Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності 

Менеджер (управитель) з маркетингу

Менеджер (управитель) із зв'язків з громадськістю 

Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності

1477.1 Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу Менеджер (управитель) з персоналу
1479 Менеджери (управителі) з надання інших послуг юридичним особам Менеджер (управитель) з організації консультативних послуг
1483 Менеджери (управителі) у соціальній сфері Менеджери (управителі) у соціальній сфері
1496 Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної відповідальності Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної відповідальності
2419.2 Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності

Консультант

Консультант з ефективності підприємництва

Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку

2441.2 Економісти

Молодший науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва) 

Науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва) 

Науковий співробітник-консультант (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва)

2447.2 Професіонали з управління проектами та програмами Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва

 

Освітні програми, вартість навчання і сертифікати для вступу

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра для спеціалізацій: Бізнес-адміністрування, Економіка та організація бізнесу проводиться в такі терміни:

– Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови 13 травня.

– Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), розпочинається 13 травня та закінчується 31 травня.

– Закінчення реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови о 18.00   03 червня.

– Основна сесія єдиного вступного іспиту 02 липня.

– Вступ на основі диплома спеціаліста або магістра з 17 червня до 23 липня (за кошти фізичних та/або юридичних осіб), cтрок проведення фахового вступного випробування та іспиту з іноземної мови проводяться в Університеті з 05 липня до 26 липня.

3333

  

Вартість навчання

  освітній ступінь магістра:
- спеціалізація Бізнес-адміністрування : денна форма - 18400 грн; заочна форма 7700 грн;

- спеціалізація Економіка  та організація бізнесу  : денна форма - 18400 грн; заочна форма 7700 грн.


 ПОРЯДОК ПРИЙОМУ

на навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра  на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у Харківській національний університет міського господарства

1. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця), приймаються випускники вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації на споріднений напрям підготовки, незалежно від джерел фінансування та форми навчання.

2. Зазначені особи подають до приймальної комісії такі документи:

заяву встановленого зразка на ім’я ректора про прийом на навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра на відповідний напрям за бюджетом або на договірній основі та на певну форму здобуття освіти;

 • оригінали диплома та додатка до диплома молодшого спеціаліста або їхні завірені ксерокопії (ксерокопії завіряються за оригіналами університетом або в установленому порядку);
 • медичну довідку за формою 086у;
 • 6 фото розміром 3х4;
 • копію довідки про надання ідентифікаційного коду;
 • паспорт;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці (для денної форми навчання).

Прийом документів проводиться з - 15 липня по 25 серпня для денної, заочної (вечірньої) форм навчання.

3. Прийом на навчання здійснюється у відповідності до виділених Міністерством освіти і науки України бюджетних місць та ліцензованого обсягу на конкретний напрям.

Для випускників вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, фахове вступне випробування (співбесіда) проводиться за програмами, складеними на підставі програм державної атестації студентів коледжу  з 26 по 30 серпня 2010 року денної, заочної  форм навчання.

4. Зазначені особи, які вступають на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця), беруть участь у конкурсі за загальним рейтингом, який ураховує рейтинг із успішності навчання.
При визначенні рейтингу з успішності навчання враховується середній бал диплому молодшого спеціаліста з округленням до десятих частин бала (за 12-бальною шкалою) Оцінки з диплому молодшого спеціаліста, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

5. Поза конкурсом зараховуються:

 • особи, яким Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” в редакції Закону України від 22.10.93 р. зі змінами та доповненнями надане таке право;
 • діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків віком 18-23 роки;
 • інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом;
 • особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право;
 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями.
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків.

При рівності сум конкурсних балів переважне право на зарахування надається в такій черговості:

 • вступникам, які по закінченню навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста отримали диплом з відзнакою;
 • особам, яким Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
 • особам, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 р. №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;
 • вступникам, які мають вищий рейтинг і фахового вступного випробування (державної атестації);
 • вступникам, які мають вищий рейтинг з успішності навчання.

6. Після визначення загального рейтингу приймальна комісія університету формуює пропозиції щодо зарахування вступників на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця), на споріднений напрям підготовки, незалежно від джерел фінансування та форми навчання. Ці пропозиції оформляються протоколом засідання приймальної комісії університету.

8. На підставі рішення приймальної комісії ректор видає наказ про зарахування вступників на навчання не пізніше 31 серпня (денна, заочна  форми навчання).

Як з нами зв’язатись?

Тел. (057) 707-32-41 Кафедра

(099) 131-85-40 Карина Ельчинівна

(050) 978-51-36 Віталіна Володимирівна

Адреса: 61002,  м. Харків,

ст.м. «Архітектора Бекетова»,

вул. Маршала Бажанова, 17

центральний корпус,

4 поверх, ауд. 423, 425.

Приймальна комісія: кім. 111 центрального корпусу, тел. (098)206-83-93, (073) 181-18-50, (057)707-33-26.

Контрактний відділ: кім. 110 центрального корпусу, тел. (057)-707-31-60.

Центр довузівської підготовки і кар'єри: кім. 410 центрального корпусу, тел. (057)-707-32-63.

Ми чекаємо на вас!

2019


Сейчас 1283 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Подвійний диплом європейського зразка

Duplom

Презентация каф

Дистанційне навчання

дистан

Студентська бізнес-асоціація

СБА