Шановні абітурієнти!

Хочете дізнатися, які дисципліни ви будете вивчати?

Студенти ОР «Бакалавр» спеціалізації "Економіка та організація бізнесу" будуть вивчати:

Міжнародний бізнес,

Інформаційний бізнес,

Антикризове управління підприємством,

Проектний аналіз,

Підприємництво і бізнес-культура,

Управління конкурентоздатністю підприємства,

Тренінг-курс «Бізнес-лідерство»,

Корпоративна соціальна відповідальність підприємства,

Планування та управління кар'єрою,

Управлінські навички та зв'язки,

Зелений бізнес,

Комплексні тренінги «Торгівля та біржова діяльність»,

Підприємництво у сфери послуг,

Організація виробництва (за видами діяльності),

Планування та облік зовнішньо-економічної діяльності,

Торгівельне підприємництво.

Студенти ОР «Магістр» спеціалізації "Економіка та організація бізнесу" будуть вивчати:

Європейські стандарти бізнес-планування,

Електронна комерція у підприємницькій діяльності,

Зовнішньо-економічна діяльність підприємства та адміністрування бізнес-структур,

Бюджетування діяльності підприємства,

Діагностика результативного бізнесу,

Економічні механізми трансформації бізнесу,

Основи бізнес-аналітики,

Формування бізнес-моделі підприємства,

Фінансовий ринок та біржова діяльність,

Інфраструктура підприємницької діяльності,

Бізнес-інформатика,

Венчурне підприємство,

Ділові комунікації та бізнес-етикет,

Економіко-правове забезпечення підприємницької діяльності,

Кон'юктура ринку та цінова політика,

Конкурентна політика підприємства

Методологія наукових досліджень,

Організаційне забезпечення економічної безпеки підприємства,

Стратегія розвитку бізнесу.

Студенти ОР «Магістр» спеціалізації "Бізнес-адміністрування" будуть вивчати:

Проектний підхід у бізнес-адмініструванні,

Управління проектами у бізнес-структурах,

Державне приватне партнерство як елемент бізнес-адміністрування,

Організація системи місцевого самоврядування,

Управлінська результативність у бізнес-структурах,

Паблік рилейшнз у бізнес-адмініструванні,

Управління конкурентоздатністю підприємств міського господарства,

Стратегічне управління,

Бізнес-етика,

Бізнес-інформатика,

Ділова комунікація,

Зв'язки з громадкістю,

Фінансовий менеджмент

 

 

 

 


ПБА Графік консультацій викладачів

ПБА графік прийняття академічних заборгованостей

На сайті 65 гостей та 0 користувачів

ПБА BEKETOV BUSINESS INCUBATOR

ПБА школі розвитку StartUp Business International Economics Beketov School

ПБА обласний конкрс наукових робіт

ПБА створення електронних кабінетів

ПБА презентація кафедри

СБА