Магістерська програма

«Економіка підприємства»

 

Галузь: 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 051 «Економіка»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

Форма навчанняя: денна (за індивідуальним графіком) і заочна

Термін навчання: 1 рік і 5 місяців, заочна форма - 2 роки.

Навчання на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» економічних напрямів.

 

Магістерська програма підготовки «Економіка підприємства» зорієнтована на підготовку висококваліфікованих економістів, які здатні не лише підтримувати стабільне функціонування підприємства, а й забезпечити його сталий розвиток у сучасних умовах мінливого зовнішнього середовища.

Концептуальною основою підготовки магістрів за цією програмою є адекватне відображення прогресивних підходів до ведення бізнесу. Сучасний фахівець з економіки повинен не просто інтуїтивно відчувати перспективні напрями розвитку підприємства, а вміти обґрунтовувати нестандарті рішення на основі застосування методів економічної діагностики, моделювання та креативного мислення.

Навчання за спеціальністю «Економіка підприємства» дозволяє поглибити знання у сфері інвестиційно-фінансової та інноваційної діяльності, стратегічного управління розвитком економічної діяльності підприємницьких структур у різних галузях ринкової економіки, управління проектами та економічної діагностики. Студенти навчаються ухвалювати обґрунтовані управлінські рішення, здобувають навички здійснення моніторингу господарської діяльності підприємства, обґрунтування альтернативних варіантів стратегії розвитку підприємства, освоюють підходи до розроблення перспективних, поточних та оперативних планів господарської діяльності, оцінювання потенціалу підприємства, навчаються оптимально використовувати ресурси підприємства та визначати джерела їх додаткового залучення. Особлива увага приділяється науковим дослідженням з проблем забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.

Підготовка магістрів за спеціальністю «Економіка підприємства» має низку істотних конкурентних переваг:

по-перше, особлива увага приділяється вивченню міжнародних стандартів ведення бізнесу та поглибленому вивченню ділової іноземної мови;

по-друге, передбачено формування у студентів навичок з обґрунтування та представлення власних бізнес-проектів та їх доведення до представників вітчизняного (зарубіжного) бізнесу.


Обласний конкурс наукових робіт "Розвиток сучасного підприємництва"

Конкурс наукових робіт 22 04

На сайті Один гість та користувачі відсутні

Подвійний диплом європейського зразка

Duplom

Презентация каф

Дистанційне навчання

дистан

Студентська бізнес-асоціація

СБА