"Битва кулинаров"

59 1     Преподаватели кафедры Экономики предприятий, бизнес-администрирования и регионального развития доц. Юрьева С.Ю., ас. Прыжкова О.Ю. и ас. Дриль Н.В. 28 апреля посетили общежитие № 5, в котором проходила "Битва кулинаров" среди студентов нашего ВУЗа. На конкурсе были представлены блюда различных стран мира, а в холле общежития витал необыкновенный запах ))). Среди участников конкурса была студентка нашего факультета, Залюбовская Анжела (2 курс, группа ЕБП-2).
 

 

59 2

59 3

59 4

59 5

28 апреля состоялось итоговое занятие Школы юного предпринимателя

   28 апреля 2015 года был проведен итоговый тренинг для учеников школ (и не только) по маркетингу и рекламе малых предприятий. Спикеры - члены кафедры "Экономики предприятия, бизнес-администрирования и регионального развития" к.э.н. Воронина Ольга Сергеевна и ассистент, практикующий предприниматель Прыжкова Ольга Юрьевна.

  "Каждый владелец малого предприятия осознаёт необходимость проведения рекламной деятельности - реклама, как всем известно, двигатель торговли. Но с чего начать? На каких ошибках можно научиться, а какие лучше вообще не допускать? Существует ли бесплатная реклама и насколько она эффективна? Какие "законные" способы можно использовать, чтобы попасть на ТВ?" - на эти и многие другие вопросы слушатели смогли получить ответы на тренинге "Введение в маркетинг малого предприятия".
 
58 1

58 2

Круглий стіл «УГОДА МЕРІВ: КРОКУЙМО ДО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО МІСТА РАЗОМ!»

21 квітня 2015 року в Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова відбулось засіданнякруглого столу «Угода Мерів: крокуймо до енергоефективного міста разом!».

Співорганізаторами заходу виступили Харківська обласна рада, Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області, Офіс Угоди Мерів-Схід, Центр регіонального розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова.

Проведення Круглого столу було націлене на обговорення поточних досягнень щодо реалізації проекту «Угода Мерів» в містах-підписантах Харківській області, подальшу промоцію проекту “Угоди Мерів” серед міст і селищ Харківської області, реалізацію Плану дій щодо інтенсифікації впровадження політики енергозбереження та отримання позитивного впливу на регіональний розвиток в Харківській області.

З вітальним промовами до учасників заходу звернулись ректор Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова Володимир Бабаєв та голова Харківської обласної ради, президент Асоціації органів місцевого самоврядування Сергій Чернов.

«В Україні вже ухвалені закони, що відкривають можливості для впровадження Угоди Мерів. Закони «Про державну регіональну політику» та «Про співробітництво територіальних громад» дозволяють об’єднувати ресурси та впроваджувати технології, у тому числі енергоефективні.

В області діє Стратегія розвитку регіону до 2020 року, у якій значну увагу приділено саме заходам щодо забезпечення енергоефективності та збереження екології. Нам потрібно навчитися ощадливо ставитися до ресурсів, адже як і будь-який товар, вони мають свою ціну, дуже високу. Потрібно змінювати ставлення до використання енергоресурсів», - зазначив Сергій Чернов, відкриваючи обговорення.

У роботі Круглого столу взяли участь голови міських та селищних рад Харківської області, експерти Центру регіонального розвитку ХНУМГ імені О.М. Бекетова, науковці університету та представники бізнесу, що активно займаються розробками та реалізацією технологій в галузі енергоефективності.

Під час заходу була проведена Скайп-конференція з координатором проекту «Угоди Мерів» в Молдові, Білорусі та Україні Святославом Павлюком, професором кафедри екології університету Матейя Бела в Банській Бистриці, (Словаччина) Валентиною Підліснюк, професором кафедри економіки університету Інсубрія (Італія) Патрицією Газзолою, професором кафедри економіки публічного сектору Остравського технічного університету (Чеська Республіка) Давідом Славатою.

Зокрема, Святослав Павлюк зазначив, що корисним для України та Харківщини буде проведення Днів енергії. Такі заходи з метою залучення уваги громадян до питань ефективного використання ресурсів проводяться у країнах Європи. Презентуючи кейс ефективного впровадження заходів зі сталого місцевого розвитку в Словаччині, проф. Валентина Підлісник зазначила важливість особистості мера в імплементації трансформаційних ініціатив. Щодо міжнародного досвіду реалізації проекту «Угода Мерів» в ЄС, Патриція Газзола та Давід Славата представили ключові заходи Планів дій зі сталого енергетичного розвитку в Італії та Чеській Республіці.

Провідні науковці ХНУМГ імені О.М. Бекетова – проф. Стольберг Ф.В, проф. Говоров П.П., доцент кафедри електропостачання міст Карпалюк І.Т., доцент кафедри теплохолодопостачання Шушляков Д.О. – виступили з доповідями та презентували свої наукові надбання та розробки у сферах сталого міського розвитку та енергоефективності.

Довідка про проект «Угода Мерів»: З моменту започаткування Європейською комісією у 2008 році проект «Угода Мерів» став провідною ініціативою підтримки та заохочення місцевих органів влади в Європі і за її межами у формуванні та запровадженні програм сталої енергії. В Україні до Угоди мерів приєднались 74 міста, 12 обласних центрів, 5 територіальних координатори. Харківська область приєдналась до проекту «Угода мерів» у грудні 2014 року.

55 2  55 1

55 3  55 4

28 апреля состоялась презентация и торжественное открытие
Студенческой Бизнес Ассоциации
57

   Создание ассоциации стало логическим продолжением работы бизнес-инкубатора университета, открытого в прошлом году при поддержке МИД Польши в рамках проекта SUCSID, реализуемого при поддержке Европейского Союза. 

   Идея создания ассоциации принадлежит преподавателям и студентам кафедры Економики предприятия, бизнес-администрирования и регионального развития, которые во внеучебное время уже внедряют некоторые прикладные проекты. Им уже удалось инициировать проведение первых тренингов с участием успешных предпринимателей, авторов книг по развитию предпринимательства и практических психологов. Кроме того, студенты с преподавателями разрабатывают проекты для предпринимателей, которые обращаются с просьбой разработать предложения по развитию их бизнеса и пр. Таким образом, в вузе рассчитывают, что создание бизнес-ассоциации будет способствовать подготовке более конкурентных выпускников на рынке труда, которые смогут быстро адаптироваться на первом рабочем месте и будут способствовать развитию бизнес-среды в городе, регионе и стране.

   В открытии бизнес-ассоциации приняли участие ректор ХНУМГ им. А. Н. Бекетова Владимир Бабаев, директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко, представители проекта SUCSID Дорин Фестьё, Софи Мозер, Камиил Пернель.

57 6

57 1

57 5

57 3

57 2

57 4

 

Cеминар "Горизонт 2020"

Представники кафедри ЕПБАтаРР та експерти Центру регіонального розвитку прийняли участь у Регіональному семінарі «Участь Харківських вчених в рамковій програмі ЄС Горизонт-2020», який відбувся 11 грудня 2014 року в Бібліотеці НТУ "ХПІ".

Під час семінару був проведений огляд конкурсів програми «Горизонт-2020» за наступними напрямами :
– нанотехнології, сучасні матеріали і передові технології виробництва і переробки;
– безпечна, чиста і ефективна енергетика;
– інформаційні і комунікаційні технології.

Крім того, було розглянуто практичні аспекти роботи з сайтом ЄС Горизонт 2020.

Із словом виступали вчені з НТУ "ХПІ": Хрипунов Г.С. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Фізичне матеріалознавство для електроніки та геліоенергетики», керівник Національного контактного пункту “ Нанотехнології, сучасні матеріали та передові промислові виробництва”; Ул’єв Л.М. – доктор технічних наук, професор кафедри «Інтегровані технології, процеси та апарати», керівник Національного контактного пункту “Безпечна, чиста і ефективна енергетика”; Ткачук М.В. – доктор технічних наук, професор кафедри «Автоматизовані системи управління, керівник Національного контактного пункту “Інформаційні і комунікаційні технології" та Федорін І.В., кандидат фізико- математичних наук, доцент кафедри «Фізичне матеріалознавство для електроніки та геліоенергетики», менеджер Національного контактного пункту “Нанотехнології, сучасні матеріали та передові промислові виробництва”.

35 1

35 2

35 3

35 4

35 5

35 6

35 7

Subcategories

КОНСУЛЬТАЦИИ Точечный рисунок

We have 318 guests and no members online

Подвійний диплом європейського зразка

Duplom

Презентация каф

Дистанційне навчання

дистан

Студентська бізнес-асоціація

СБА