attention1

 

Шановні абітурієнти!

Кафедра "Підприємництво та бізнес-адміністрування" запрошує вас на навчання до магістратури за освітніми програмами  "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" та "Бізнес-адміністрування"

 

Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спрямована на підготовку фахівців з організації та моделювання власного бізнесу, створення та розвитку стартапів, ведення ефективної  підприємницької діяльності в різних сферах економіки, зокрема в торгівлі та біржовій діяльності  з використанням традиційних та новітніх методів (інтернет-трейдинг, електронна комерція та ін.) та набуттям практичних навичок роботи на платформах фондових, валютних і товарних бірж. Студенти вивчають комплекс дисциплін з питань організації та управління бізнесом, торговельної та комерційної діяльності. Випускники отримують теоретичні знання та практичні навички організації та ефективного провадження власної справи і бізнес-проектів.

 

Перелік посад, які можуть займати фахівці рівня «магістр»

освітньої програми "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

  (за Державним класифікатором професій ДК 003:2010)

Код

Назва

класифікаційного угрупування

Професійна назва роботи
1210 Керівники підприємств, установ та організацій

Генеральний директор (голова, президент, інший керівник) об'єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну, радіокомпанії, телекомпанії, телерадіокомпанії, телерадіо-, інформаційного агентства і т. ін.)

Голова колективного господарства

Директор (начальник, інший керівник) підприємства

Директор відділення

Директор лабораторії

Директор представництва

Директор філіалу

Керівник підрозділу юридичної особи, що здійснює діяльність з управління активами

Керуючий готельним господарством

Керуючий підприємством харчування

Начальник дослідної організації

Начальник управління

Начальник філіалу

Президент компанії

122 Керівники виробничих та інших основних підрозділів

Керуючий відділенням

Начальник відділу

Начальник проектно-кошторисного бюро (групи)

Директор з виробництва

Начальник управління

1224 Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі

Завідувач підприємства роздрібної торгівлі

Завідувач секції

Керівник торговельно-економічної місії

1225 Керівники виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях та інших місцях розміщення

Завідувач виробництва

Завідувач підприємства громадського харчування

1226 Керівники виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв'язку

Головний директор програм

Завідувач складу

Завідувач центрального складу

Начальник бази (виробничого обслуговування, резерву, здавальної та ін.)

1229 Керівники інших основних підрозділів

Виконавчий директор Фонду

Головний консультант

Директор департаменту

Директор департаменту біржових операцій та електронного забезпечення

Директор департаменту організації роботи органів управління фондової біржі

Завідувач відділу (самостійного)

Завідувач відділу (у складі управління)

Керівник групи

Керівник апарату

Начальник (завідувач) підрозділу

Начальник головного управління

Начальник управління

Завідувач відділу

Начальник відділу

123 Керівники функціональни х підрозділів

Головний економіст

Директор фінансовий

Директор з економіки

Завідувач каси

Начальник управління

Директор комерційний

Начальник комерційного відділу

Начальник управління

Головний інженер проекту

Головний товарознавець

Начальник бюро

13 Керівники малих підприємств без апарату управління

Голова кооперативу (товариства, колективної ферми і т. ін.)

Голова кооперативу промислового

Директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми)

Директор (керівник) малої торговельної фірми

Керуючий магазином

Комерсант

Директор (керівник) малого підприємства (транспортного, складського)

Директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної і т. ін.)

Керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним і т. ін.)

Директор (керівник) малого підприємства (у сфері охорони здоров'я, освіти, культури і т. ін.)

Завідувач залу

1451 Менеджери (управителі) у торгівлі транспортними засобами та їх ремонті Менеджер (управитель) в торгівлі транспортними засобами
1452 Менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі Менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі
1453 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчи ми товарами та їх ремонті Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами та їх ремонті
1453.1 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими товарами Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими товарами
1453.2 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі непродовольчи ми товарами Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами
1454 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами
1475 Менеджери (управителі) з права, бухгалтерськог о обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань комерційної діяльності та управління

Менеджер (управитель) з логістики

Менеджер (управитель) із збуту

1479 Менеджери (управителі) з надання інших послуг юридичним особам Менеджер (управитель) з організації консультативних послуг

 

 Освітня програма «Бізнес-адміністрування» спрямована на підготовку менеджерів, які мають критичне і системне мислення і здатні до творчої професійної діяльності в умовах глобальної конкуренції. Основні програмні компетентності:  вміння обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій управління бізнесом для прийняття рішень; здійснювати ефективні бізнес-комунікації; демонструвати лідерські якості; обґрунтовувати напрями підприємницької діяльності на інноваційній основі тощо.

Професійна підготовка магістрів освітньої програми "Бізнес-адміністрування" із широким доступом до працевлаштуванняу галузі управління та адміністрування, що передбачає підготовку та прийняття стратегічних рішень у межах компетенції та реалізацію функцій управління шляхом здійснення переважно евристичних, аналітичних і координаційних операцій управлінської діяльності.

 

Перелік посад, які можуть займати фахівці рівня «магістр» освітньої програми "Бізнес-адміністрування"

(за Державним класифікатором професій ДК 003:2010)

Код

Назва

класифікаційного угрупування

Професійна назва роботи
1210.1 Керівники підприємств, установ та організацій

Генеральний директор (голова, президент, інший керівник) об'єднання підприємств

Голова виконавчого органу акціонерного товариства

Голова правління  Голова ради директорів 

Голова ради директорів біржі 

Голова товариства

Директор(начальник, інший керівник) підприємства

Директор відділення

Директор представництва 

Керівник підрозділу юридичної особи, що здійснює діяльність з управління активами 

Президент компанії

Начальник управління

1229.7 Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності Генеральний менеджер (управитель)
1231 Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники

Керівник (директор, начальник та ін.) департаменту

Головний економіст

Директор з економіки

Менеджер (управитель)

Начальник планово-економічного відділу 

Начальник управління 

Начальник фінансового відділу

1232 Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин

Директор з кадрових питань та побуту

 Директор з управління персоналом

Керівник групи обліку 

Начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху 

Начальник відділу кадрів 

Начальник відділу організації праці та заробітної плати 

Начальник відділу підготовки кадрів 

Начальник відділу соціального розвитку

1233 Керівники підрозділів маркетингу

Директор комерційний 

Начальник комерційного відділу

1234 Керівники підрозділів з реклами та зв'язків з громадськістю Начальник відділу (з реклами, зв'язків з громадськістю)
1238 Керівники проектів та програм

Керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва 

Керівник установи (структурного підрозділу) з інтелектуальної власності

1239 Керівники інших функціональних підрозділів

Завідувач господарства 

Начальник господарського відділу

1314 Керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі Директор (керівник) малої торговельної фірми
1317 Керівники малих підприємств без апарату управління в комерційному обслуговуванні

Директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної і т. ін.) 

Керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним і т. ін.)

1319 Керівники інших малих підприємств без апарату управління Директор (керівник) малого підприємства (у сфері охорони здоров'я, освіти, культури і т. ін.)
1473 Менеджери (управителі) у сфері надання інформації Менеджер (управитель) у сфері надання інформації
1475.4 Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління

Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності 

Менеджер (управитель) з маркетингу

Менеджер (управитель) із зв'язків з громадськістю 

Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності

1477.1 Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу Менеджер (управитель) з персоналу
1479 Менеджери (управителі) з надання інших послуг юридичним особам Менеджер (управитель) з організації консультативних послуг
1483 Менеджери (управителі) у соціальній сфері Менеджери (управителі) у соціальній сфері
1496 Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної відповідальності Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної відповідальності
2419.2 Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності

Консультант

Консультант з ефективності підприємництва

Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку

2441.2 Економісти

Молодший науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва) 

Науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва) 

Науковий співробітник-консультант (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва)

2447.2 Професіонали з управління проектами та програмами Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва

 

Строки прийому заяв та документів,

конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

Вступ магістри

 Магыстерський тест

 

Реєстрація електронних  кабінетів розпочинається з 01 серпня на сайті https://cabinet.edbo.gov.ua/login

Відеороз'яснення. ВСТУП-2022: Реєстрація електронного кабінету для здобуття ступеня магістра

 

 

1. Порядок роботи приймальної комісії під час прийому документів та проведення конкурсного відбору (дні тижня та години):

  Понеділок - п'ятниця: з 9.00 до 17.00, обідня перерва: з 13.00 до 14.00

  Субота: з 9.00-13.00;

  Неділя – вихідний.

   2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня магістра проводиться в такі терміни:

 

Етапи вступної компанії

Денна

форма навчання

Заочна

форма навчання

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Початок реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 1 серпня 1 серпня 1 серпня 1 серпня
Початок прийому заяв та документів  16 серпня 7 листопада 16 серпня 7 листопада
Закінчення прийому заяв та документів для осіб,  які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди замість магістерського тесту навчальної компетентності   23 серпня     14 листопада   23 серпня 14 листопада
Закінчення прийому заяв та документів, для осіб, які вступають на основі результатів магістерського тесту навчальної компетентності або тільки фахового іспиту в закладі освіти

о 18:00

15 вересня

- - -
Індивідуальні усні співбесіди в закладах вищої освіти замість магістерського тесту навчальної компетентності  з 25 до 31 серпня - - -
Терміни оприлюднення рекомендацій для зарахування за державним (регіональним) замовленням не пізніше ніж 20 вересня - - -
Строки проведення фахового іспиту з 18 липня по 30 липня з 15 до 18 листопада з 18 липня по 30 липня з 15 до 18 листопада
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше ніж 22 вересня

не пізніше 12.00

24 листопада
не пізніше ніж 22 вересня

не пізніше 12.00

24 листопада
Терміни виконання вступниками вимог до зарахування за державним замовленням

до 18.00

24 вересня

- - -
Терміни виконання вступниками вимог до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 18.00

24 вересня

не пізніше 12.00 28 листопада до 18.0024 вересня не пізніше 12.00 28 листопада
Термін зарахування вступників за державним замовленням 25 вересня - - -
Термін зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб 25 вересня 29 листопада 25 вересня 29 листопада
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше ніж 10 жовтня - - -

 


 

Ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

(освітній ступінь магістра)

Галузь знань Спеціальність Освітня програма Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання
Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання
  07 Управління та адміністрування  073 Менеджмент  Бізнес-адміністрування  30 50 1 р. 4 м.  1 р. 10 м. 
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  30 50 1 р. 4 м.  1 р. 10 м.

 

 

Перелік конкурсних предметів

1. Магістерський тест  навчальної компетентності (МТНК) - в екзаменаційному центрі

2. Фаховий іспит - в навчальному закладі.

 

  • Реєстрація для складання  МТНК – з 27 червня до 18:00 18 липня.
  • Основна сесія МТНК – з 10 до 17 серпня.
  • Додаткова сесія МТНК – з 7 до 10 вересня

 

 

Під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які  передбачають складання магістерського тесту навчальної компетентності, вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором:

або подати результат магістерського тесту навчальної компетентності, або скласти індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови.

 

Вартість навчання

  освітній ступінь магістра:


- освітня програма Бізнес-адміністрування :

                            денна форма - 27 600 грн;

                            заочна форма  - 20 500 грн;

 

- освітня програма Підприємництво, торгівля та біржова діяльність :

                           денна форма - 27 600  грн;

                           заочна форма -  19 700 грн.

 

Як з нами зв’язатись?

Тел. (057) 707-32-41 Кафедра

Дріль Наталія Валеріївна   (050) 935-58-31

Коненко Віталіна Володимирівна (050) 978-51-36

 

 

Адреса: 61002,  м. Харків,

ст.м. «Архітектора Бекетова»,

вул. Маршала Бажанова, 17

центральний корпус,

4 поверх, ауд. 423, 425.

Приймальна комісія: кім. 111 центрального корпусу, тел. (098)206-83-93, (073) 181-18-50, (057)707-33-26.

Контрактний відділ: кім. 110 центрального корпусу, тел. (057)-707-31-60.

Центр довузівської підготовки і кар'єри: кім. 410 центрального корпусу, тел. (057)-707-32-63.

Ми чекаємо на вас!

 


ПБА Графік консультацій викладачів

ПБА графік прийняття академічних заборгованостей

We have 118 guests and no members online

ПБА BEKETOV BUSINESS INCUBATOR

ПБА школі розвитку StartUp Business International Economics Beketov School

ПБА обласний конкрс наукових робіт

ПБА створення електронних кабінетів

ПБА презентація кафедри

СБА