Шановні абітурієнти!

Хочете дізнатися, які дисципліни ви будете вивчати?

Студенти ОР «Бакалавр» спеціалізації "Економіка та організація бізнесу" будуть вивчати:

Міжнародний бізнес,

Інформаційний бізнес,

Антикризове управління підприємством,

Проектний аналіз,

Підприємництво і бізнес-культура,

Управління конкурентоздатністю підприємства,

Тренінг-курс «Бізнес-лідерство»,

Корпоративна соціальна відповідальність підприємства,

Планування та управління кар'єрою,

Управлінські навички та зв'язки,

Зелений бізнес,

Комплексні тренінги «Торгівля та біржова діяльність»,

Підприємництво у сфери послуг,

Організація виробництва (за видами діяльності),

Планування та облік зовнішньо-економічної діяльності,

Торгівельне підприємництво.

Студенти ОР «Магістр» спеціалізації "Економіка та організація бізнесу" будуть вивчати:

Європейські стандарти бізнес-планування,

Електронна комерція у підприємницькій діяльності,

Зовнішньо-економічна діяльність підприємства та адміністрування бізнес-структур,

Бюджетування діяльності підприємства,

Діагностика результативного бізнесу,

Економічні механізми трансформації бізнесу,

Основи бізнес-аналітики,

Формування бізнес-моделі підприємства,

Фінансовий ринок та біржова діяльність,

Інфраструктура підприємницької діяльності,

Бізнес-інформатика,

Венчурне підприємство,

Ділові комунікації та бізнес-етикет,

Економіко-правове забезпечення підприємницької діяльності,

Кон'юктура ринку та цінова політика,

Конкурентна політика підприємства

Методологія наукових досліджень,

Організаційне забезпечення економічної безпеки підприємства,

Стратегія розвитку бізнесу.

Студенти ОР «Магістр» спеціалізації "Бізнес-адміністрування" будуть вивчати:

Проектний підхід у бізнес-адмініструванні,

Управління проектами у бізнес-структурах,

Державне приватне партнерство як елемент бізнес-адміністрування,

Організація системи місцевого самоврядування,

Управлінська результативність у бізнес-структурах,

Паблік рилейшнз у бізнес-адмініструванні,

Управління конкурентоздатністю підприємств міського господарства,

Стратегічне управління,

Бізнес-етика,

Бізнес-інформатика,

Ділова комунікація,

Зв'язки з громадкістю,

Фінансовий менеджмент

 

 

 

 


ПБА Графік консультацій викладачів

ПБА графік прийняття академічних заборгованостей

We have 77 guests and no members online

ПБА BEKETOV BUSINESS INCUBATOR

ПБА школі розвитку StartUp Business International Economics Beketov School

ПБА обласний конкрс наукових робіт

ПБА створення електронних кабінетів

ПБА презентація кафедри

СБА