attention1

 

Шановні випускники коледжів!

Кафедра "Підприємництво та бізнес-адміністрування" запрошує вас на навчання за спеціалізацією "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

на другий курс (з нормативним строком навчання)

  Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спрямована на підготовку фахівців з організації та моделювання власного бізнесу, створення та розвитку стартапів, ведення ефективної  підприємницької діяльності в різних сферах економіки, зокрема в торгівлі та біржовій діяльності  з використанням традиційних та новітніх методів (інтернет-трейдинг, електронна комерція та ін.) та набуттям практичних навичок роботи на платформах фондових, валютних і товарних бірж. Студенти вивчають комплекс дисциплін з питань організації та управління бізнесом, торговельної та комерційної діяльності. Випускники отримують теоретичні знання та практичні навички організації та ефективного провадження власної справи і бізнес-проектів.

 

Строки прийому заяв та документів,

конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

Реєстрація електронних  кабінетів розпочинається 01 липня на сайті https://cabinet.edbo.gov.ua/login

Відеороз'яснення  ВСТУП-2022: Реєстрація електронного кабінету на основі ФМБ, МС, МБ 

 

 

Вступ бакалаври на 2 курс 

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на другий  курс (з нормативним строком навчання) на навчання за освітніми програмами підготовки бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в такі терміни

Етапи вступної компанії

Денна

форма навчання

Денна, заочна/заочно-дистанційна

форма навчання

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня - 01 липня 01 липня
Початок прийому заяв та документів
29 липня 1 березня 29 липня 7 листопада
Закінчення прийому заяв та документів

18.00

23 серпня

5 березня

18.00

23 серпня
14 листопада
Терміни проведення індивідуальних усних співбесід з 9 до 16 серпня (включно) з 9 до 16 серпня (включно) - -
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) не пізніше 02 вересня - не пізніше 02 вересня
Терміни надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції

не раніше 18:00

07 вересня

15 березня

не раніше 18:00

07 вересня

не пізніше 12.00

24 листопада

Терміни виконання вступниками вимог до зарахування за державним або регіональним замовленням

до 18.00

07 вересня

-

до 18.00

07 вересня

-
Терміни виконання вступниками вимог до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 12.00

21 вересня

не пізніше 12.00

18 березня

не пізніше 12.00

21 вересня

не пізніше 12.00

25 листопада

Термін зарахування вступників за державним або регіональним замовленням 09 вересня - 09 вересня -
Термін зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

30 вересня

28 березня

не пізніше

30 вересня

29 листопада
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше ніж 21 вересня - - -

 

 

 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(можуть бути використані сертифікати ЗНО  2019, 2020, 2021 або  національний мультипредметний тест 2022 року (українська мова, математика та історія України) 

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація (освітня програма)

Денна форма навчання

(бюджетна)

Денна небюджетна, Заочна форма навчання  (небюджетна)
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність НМТ з української мови або 
ЗНО 2019-2021
з української мови або
літератури/української мови

Один предмет НМТ або

ЗНО 2019-2021 років (перший предмет)

НМТ з математики або

ЗНО  з математики 2019-2021 років

Один предмет НМТ або

ЗНО 2019-2021 років на вибір вступника (другий предмет)

 

 Ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

(освітній ступінь бакалавра)

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання
Денна форма навчання Заочна форма навчання Заочно-дистанційна форма навчання Денна форма навчання Заочна /Заочно-дистанційна форма навчання
бюджетна, небюджетна небюджетна небюджетна
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  100 130 20 3 р. 10 м.
3 р. 10 м.

 

Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю проводиться в такі терміни:

Етапи вступної компанії Денна форма та за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Початок прийому заяв та документів 7 листопада
Закінчення прийому заяв та документів 14 листопада
Виконання вступниками вимог до зарахування не пізніше 12.00 25 листопада
Терміни зарахування 29 листопада

 

  Вартість навчання

 освітній ступінь бакалавр

- спеціалізація Підприємництво, торгівля та біржова діяльність:

                           денна форма - 23 000  грн;

                           заочна форма - 14 900  грн.

 

Назви посад, які можуть займати бакалаври підприємництва, торгівлі та біржової діяльності згідно з штатними розписами підприємств та організацій, а також органів державної влади та місцевого самоврядування

Сфера діяльності

Перелік структурних підрозділів,

у яких мають працювати випускники

Перелік посад, на яких мають працювати випускники
1 Державна служба Категорії фахівців, визначені у довіднику типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженому Наказом Нац. агентства державної служби України № 11 від 13.09.2011

- посади державних службовців місцевих державних адміністрацій: спеціаліст II категорії, спеціаліст;

- посади державних службовців, що мають наскрізний характер: спеціаліст II категорії з питань кадрової роботи та державної служби (в органах виконавчої влади);

- посади державних службовців – функції помічників керівників
2 Органи місцевого самоврядування Згідно із Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», посади працівників з освітнім рівнем «бакалавр» відносяться до сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування. Класифікація посад - до сьомої категорії відносять – посади радників, консультантів секретаріатів районних у містах рад, спеціалістів виконавчих органів районних у містах, міських (міст районного значення) рад, спеціалістів виконавчих органів сільських, селищних рад.
3 Комерційні банки Відділи економічної безпеки

Спеціаліст відділу економічної безпеки

Економіст

Спеціаліст з торгівлі цінними паперами
4 Інвестиційні компанії Відділи інвестицій та економічної безпеки Спеціаліст з оцінки ризику
5 Промислові підприємства і їх об’єднання Відділи інвестицій та управління ризиком

Спеціаліст відділу управління ризиком

Економіст
6 Страхові і перестрахувальні компанії Усі функціональні відділи

Менеджер зі страхування

Провідний спеціаліст

Спеціаліст

Директор філії (представництва)

Провідний менеджер

Оцінювач ризиків (андеррайтер)

Провідний оцінювач ризиків (провідний андеррайтер)
7 Брокерські компанії Усі функціональні відділи

Начальник відділу

Провідний брокер

Брокер

Дилери
8 Підприємства сфери торгівлі Усі функціональні відділи

Агенти з торгівлі майном

Технічні та торговельні представники

Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів

Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції

Торгівельні брокери

 

 

 

Документи для приймальної комісії

1. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця), приймаються випускники вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації на споріднений напрям підготовки, незалежно від джерел фінансування та форми навчання.

2. Зазначені особи подають до приймальної комісії такі документи:

заяву встановленого зразка на ім’я ректора про прийом на навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра на відповідний напрям за бюджетом або на договірній основі та на певну форму здобуття освіти;

 • оригінали диплома та додатка до диплома молодшого спеціаліста або їхні завірені ксерокопії (ксерокопії завіряються за оригіналами університетом або в установленому порядку);
 • медичну довідку за формою 086у;
 • 6 фото розміром 3х4;
 • копію довідки про надання ідентифікаційного коду;
 • паспорт;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці (для денної форми навчання).

3. Прийом на навчання здійснюється у відповідності до виділених Міністерством освіти і науки України бюджетних місць та ліцензованого обсягу на конкретний напрям.

Для випускників вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, фахове вступне випробування (співбесіда) проводиться за програмами.

4. Зазначені особи, які вступають на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця), беруть участь у конкурсі за загальним рейтингом, який ураховує рейтинг із успішності навчання.
При визначенні рейтингу з успішності навчання враховується середній бал диплому молодшого спеціаліста з округленням до десятих частин бала (за 12-бальною шкалою) Оцінки з диплому молодшого спеціаліста, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

5. Поза конкурсом зараховуються:

 • особи, яким Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” в редакції Закону України від 22.10.93 р. зі змінами та доповненнями надане таке право;
 • діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків віком 18-23 роки;
 • інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом;
 • особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право;
 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями.
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків.

При рівності сум конкурсних балів переважне право на зарахування надається в такій черговості:

 • вступникам, які по закінченню навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста отримали диплом з відзнакою;
 • особам, яким Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
 • особам, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 р. №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;
 • вступникам, які мають вищий рейтинг і фахового вступного випробування (державної атестації);
 • вступникам, які мають вищий рейтинг з успішності навчання.

6. Після визначення загального рейтингу приймальна комісія університету формуює пропозиції щодо зарахування вступників на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця), на споріднений напрям підготовки, незалежно від джерел фінансування та форми навчання. Ці пропозиції оформляються протоколом засідання приймальної комісії університету.

8. На підставі рішення приймальної комісії ректор видає наказ про зарахування вступників на навчання не пізніше 31 серпня (денна, заочна  форми навчання).

Як з нами зв’язатись?

Тел. (057) 707-32-41 Кафедра

Дріль Наталія Валеріївна   (050) 935-58-31

Волгіна Наталія Олександрівна (066) 701-67-95

 

 

Адреса: 61002,  м. Харків,

ст.м. «Архітектора Бекетова»,

вул. Маршала Бажанова, 17

центральний корпус,

4 поверх, ауд. 423, 425.

Приймальна комісія: кім. 111 центрального корпусу, тел. (098)206-83-93, (073) 181-18-50, (057)707-33-26.

Контрактний відділ: кім. 110 центрального корпусу, тел. (057)-707-31-60.

Центр довузівської підготовки і кар'єри: кім. 410 центрального корпусу, тел. (057)-707-32-63.

 

Ми чекаємо на вас!

 

 

 

 

 


ПБА Графік консультацій викладачів

ПБА графік прийняття академічних заборгованостей

We have 225 guests and no members online

ПБА BEKETOV BUSINESS INCUBATOR

ПБА школі розвитку StartUp Business International Economics Beketov School

ПБА обласний конкрс наукових робіт

ПБА створення електронних кабінетів

ПБА презентація кафедри

СБА