attention1

 

Шановні випускники шкіл!

Кафедра "Підприємництво та бізнес-адміністрування" запрошує вас на навчання за освітньою програмою "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"  

Спеціалізація «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спрямована на підготовку фахівців з організації та моделювання власного бізнесу, створення та розвитку стартапів, ведення ефективної  підприємницької діяльності в різних сферах економіки, зокрема в торгівлі та біржовій діяльності  з використанням традиційних та новітніх методів (інтернет-трейдинг, електронна комерція та ін.) та набуттям практичних навичок роботи на платформах фондових, валютних і товарних бірж. Студенти вивчають комплекс дисциплін з питань організації та управління бізнесом, торговельної та комерційної діяльності. Випускники отримують теоретичні знання та практичні навички організації та ефективного провадження власної справи і бізнес-проектів.

 

 

 НМТ

 

НМТ1

  

 

Строки прийому заяв та документів,

конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

Реєстрація електронних  кабінетів розпочинається 01 липня на сайті https://cabinet.edbo.gov.ua/login

Відеороз'яснення ВСТУП-2022: Реєстрація електронного кабінету на основі повної загальної середньої освіти (11-ти кл.)

 

 

НМТ2

 

  1. Порядок роботи приймальної комісії під час прийому документів та проведення конкурсного відбору (дні тижня та години):

  Понеділок - п'ятниця: з 9.00 до 17.00, обідня перерва: з 13.00 до 14.00

  Субота: з 9.00-13.00;

  Неділя – вихідний.

   2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра проводиться в такі терміни:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Денна, заочна/ заочно-дистанційна форма навчання

За кошти фізичних та/або юридичних осіб
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
01 липня 01 липня 01 липня
Початок прийому заяв та документів 29 липня 29 липня 7 листопада
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди о 18.00 8 серпня

о 18.00

8 серпня

-
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного теста

о 18.00

23 серпня 
26 серпня 14 листопада
Терміни проведення співбесіди з 9 до 16 серпня (включно) з 9 до 16 серпня (включно)  -
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за державним або регіона-льним замовленням за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди

не пізніше

12.00

17 серпня
- -
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)

не пізніше

29 серпня
- -
Терміни виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного або регіона-льного замовлення за результатами індивідуальної усної співбесіди

до 10:00

20 серпня
- -
Терміни виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

до 18:00

02 вересня
- -

Терміни зарахування вступників за державним або регіональним замовленням за результатами індивідуальної усної співбесіди

не пізніше 15:00

 22 серпня
- -
Терміни зарахування вступників за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) 05 вересня - -
Терміни надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції

не раніше 18.00

02 вересня

не раніше 18.00

4 вересня 

не пізніше

12.00

24 листопада 
Терміни виконання вступниками вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

18.00

9 вересня

не пізніше

18.00

9 вересня

не пізніше

12.00

25 листопада
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

30 вересня
10 вересня 29 листопада
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти не пізніше
19 вересня
- -

 

 

Вступники можуть подати до 5 заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/ або юридичних осіб - до 20 заяв.

 

 Ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

(освітній ступінь бакалавра)

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання
Денна форма навчання Заочна форма навчання Заочно-дистанційна форма навчання Денна форма навчання Заочна /Заочно-дистанційна форма навчання
бюджетна, небюджетна небюджетна небюджетна
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  100 130 20 3 р. 10 м.
3 р. 10 м.

 

 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти)

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Денна форма навчання (бюджетна, небюджетна)
Вага предметів сертифікатів ЗНО
Заочна форма навчання  (небюджетна) Вага предметів сертифікатів ЗНО

Вага

атестату

про

ПЗСО
Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність НМТ зукраїнської мови  0,35 НМТ зукраїнської мови  0,35 0
100

НМТ зматематики

0,4

НМТ зматематики

0,4 і 100

НМТ з історії України 

0,25

НМТ з історії України
0,25  100
Мотиваційний лист  0 Мотиваційний лист  0  

 

Мотиваційний лист не збільшує конкурсний бал. Враховується лише у випадку, коли декілька абітурієнтів мають однаковий бал.

 

 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти)

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Денна форма навчання (бюджетна, небюджетна)
Вага предметів сертифікатів ЗНО
Заочна форма навчання  (небюджетна) Вага предметів сертифікатів ЗНО

Вага

атестату

про

ПЗСО
Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ЗНО 2019-2021 

Українська мова і література

0,5

ЗНО 2019-2021 

Українська мова і література

0,5 0,1
100

ЗНО 2019-2021 

Математика

0,2

ЗНО 2019-2021 

Математика

0,2  100

ЗНО 2019-2021  з 

Історія України

або Іноземна мова або Біологія

або Географія

або Фізика

або Хімія

0,2

ЗНО 2019-2021  з 

Історія України

або Іноземна мова або Біологія

або Географія

або Фізика

або Хімія

0,2  100
Мотиваційний лист  0 Мотиваційний лист  0  

 

Мотиваційний лист не збільшує конкурсний бал. Враховується лише у випадку, коли декілька абітурієнтів мають однаковий бал.

 

 

Наприклад, якщо у  2021 році абітурієнт планував вступати на гуманітарну спеціальність, наприклад, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність у ХНУМГ імені О.М. Бекетова, і подавав результати ЗНО з англійської мови, цьогоріч, він також може подати результат з англійської мови для вступу на будь-яку спеціальність, де англійська мова у 2021 році була одним з конкурсних предметів.

А як бути з результатами ЗНО з тих предметів, що є складовими НМТ?

За бажанням вступника результати ЗНО можуть бути зараховані замість відповідних предметів НМТ, якщо різниця балів НМТ та ЗНО з відповідного предмету не перевищує 15 балів.

Для прикладу, якщо учасник минулого року набрав 200 балів на тесті ЗНО з історії України, то він зможе використати цей результат ЗНО замість блоку НМТ з історії України, однак за умови, якщо набере не менше 185 балів за цей блок на НМТ.

 

Тестування проходитиме в три сесії:

основна: 18 липня — 10 серпня;
додаткова: 16−20 серпня;
спеціальна: 12−16 вересня.

 

 Вартість навчання

освітній ступінь бакалавра:

- спеціалізація Підприємництво, торгівля та біржова діяльність :

денна форма - 23 000  грн;

заочна - 16 400 грн.

Назви посад, які можуть займати бакалаври підприємництва, торгівлі та біржової діяльності згідно з штатними розписами підприємств та організацій, а також органів державної влади та місцевого самоврядування

Сфера діяльності

Перелік структурних підрозділів,

у яких мають працювати випускники

Перелік посад, на яких мають працювати випускники
1 Державна служба Категорії фахівців, визначені у довіднику типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженому Наказом Нац. агентства державної служби України № 11 від 13.09.2011

- посади державних службовців місцевих державних адміністрацій: спеціаліст II категорії, спеціаліст;

- посади державних службовців, що мають наскрізний характер: спеціаліст II категорії з питань кадрової роботи та державної служби (в органах виконавчої влади);

- посади державних службовців – функції помічників керівників
2 Органи місцевого самоврядування Згідно із Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», посади працівників з освітнім рівнем «бакалавр» відносяться до сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування. Класифікація посад - до сьомої категорії відносять – посади радників, консультантів секретаріатів районних у містах рад, спеціалістів виконавчих органів районних у містах, міських (міст районного значення) рад, спеціалістів виконавчих органів сільських, селищних рад.
3 Комерційні банки Відділи економічної безпеки

Спеціаліст відділу економічної безпеки

Економіст

Спеціаліст з торгівлі цінними паперами
4 Інвестиційні компанії Відділи інвестицій та економічної безпеки Спеціаліст з оцінки ризику
5 Промислові підприємства і їх об’єднання Відділи інвестицій та управління ризиком

Спеціаліст відділу управління ризиком

Економіст
6 Страхові і перестрахувальні компанії Усі функціональні відділи

Менеджер зі страхування

Провідний спеціаліст

Спеціаліст

Директор філії (представництва)

Провідний менеджер

Оцінювач ризиків (андеррайтер)

Провідний оцінювач ризиків (провідний андеррайтер)
7 Брокерські компанії Усі функціональні відділи

Начальник відділу

Провідний брокер

Брокер

Дилери
8 Підприємства сфери торгівлі Усі функціональні відділи

Агенти з торгівлі майном

Технічні та торговельні представники

Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів

Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції

Торгівельні брокери

 

  Документи для приймальної комісії

1. Заява про вступ до Університету (оформлюється у приймальній комісії).

2. Свідоцтво про здобуття повної середньої освіти з додатком, або диплом про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень державного зразка з додатком (за особистим вибором - оригінал або його завірену копію) та 2 ксерокопії;

3. Медичну довідку за формою 086-У (з картою щеплень) (оригінал або її завірену копію);

4. 2 ксерокопії паспорта;

5. 2 копії ідентифікаційного коду;

6. 6 кольорових фотокарток розміром 3x4 см;

7. 1 поштовий конверт з домашньою адресою, 1 конверт (16 × 24), 1 швидкозшивач паперовий;

8. Особи, які приймаються на перший курс навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра в обов'язковому порядку надають три сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (за власним бажанням - оригінал або завірену копію) та 1 ксерокопію:

- З української мови та літератури, як обов'язковий;

- З математики, як обов'язковий;

- Один профільний на обраний напрям підготовки;

9. Відповідно до пункту 6.14 Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затвердженим на підставі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.10.2011 № 1179, що надходить дає згоду на обробку своїх персональних даних в Єдиній базі. Якщо вступнику ще не виповнилося 16 років, згоду дають його батьки (усиновителі) або опікуни.

10. Військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці):

11. Завірені копії документів, що дають право на пільги.

12. При вступі на контрактну форму навчання укладається договір. Договір про навчання вступника, якому не виповнилося 16 років, складають його батьки або інші законні представники, які повинні мати при собі паспорт та ідентифікаційний код.

Оригінали наступних документів повинні бути пред'явлені до приймальної комісії для засвідчення їх копії:

- ідентифікаційний код;
- паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта);
- військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці);
- оригінал документа про освіту (при поданні його копії);
- оригінал медичної довідки (при поданні його копії);
- оригінал документа Українського центру оцінювання якості освіти (при наданні його копії);
- документи, що дають право на пільги (оригінал).

Як з нами зв’язатись?

Тел. (057) 707-32-41 Кафедра

 

 

Дріль Наталія Валеріївна   (050) 935-58-31

Коненко Віталіна Володимирівна (050) 978-51-36

 

 

Адреса: 61002,  м. Харків,

ст.м. «Архітектора Бекетова»,

вул. Маршала Бажанова, 17

центральний корпус,

4 поверх, ауд. 423, 425.

Приймальна комісія: кім. 111 центрального корпусу, тел. (098)206-83-93, (073) 181-18-50, (057)707-33-26.

Контрактний відділ: кім. 110 центрального корпусу, тел. (057)-707-31-60.

Центр довузівської підготовки і кар'єри: кім. 410 центрального корпусу, тел. (057)-707-32-63.

Ми чекаємо на вас!

 

 

 

 

 

 

 

 


ПБА Графік консультацій викладачів

ПБА графік прийняття академічних заборгованостей

We have 49 guests and no members online

ПБА BEKETOV BUSINESS INCUBATOR

ПБА школі розвитку StartUp Business International Economics Beketov School

ПБА обласний конкрс наукових робіт

ПБА створення електронних кабінетів

ПБА презентація кафедри

СБА