attention1

 

Шановні випускники шкіл!

Кафедра "Підприємництво та бізнес-адміністрування" запрошує вас на навчання за освітньою програмою "Економіка та організація бізнесу"  

Спеціалізація «Економіка та організація бізнесу» спрямована на підготовку фахівців з організації та моделювання власного бізнесу, створення та розвитку стартапів, ведення ефективної  підприємницької діяльності в різних сферах економіки, зокрема в торгівлі та біржовій діяльності  з використанням традиційних та новітніх методів (інтернет-трейдинг, електронна комерція та ін.) та набуттям практичних навичок роботи на платформах фондових, валютних і товарних бірж. Студенти вивчають комплекс дисциплін з питань організації та управління бізнесом, торговельної та комерційної діяльності. Випускники отримують теоретичні знання та практичні навички організації та ефективного провадження власної справи і бізнес-проектів.

 

Назви посад, які можуть займати бакалаври підприємництва, торгівлі та біржової діяльності згідно з штатними розписами підприємств та організацій, а також органів державної влади та місцевого самоврядування

Сфера діяльності

Перелік структурних підрозділів,

у яких мають працювати випускники

Перелік посад, на яких мають працювати випускники
1 Державна служба Категорії фахівців, визначені у довіднику типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженому Наказом Нац. агентства державної служби України № 11 від 13.09.2011

- посади державних службовців місцевих державних адміністрацій: спеціаліст II категорії, спеціаліст;

- посади державних службовців, що мають наскрізний характер: спеціаліст II категорії з питань кадрової роботи та державної служби (в органах виконавчої влади);

- посади державних службовців – функції помічників керівників
2 Органи місцевого самоврядування Згідно із Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», посади працівників з освітнім рівнем «бакалавр» відносяться до сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування. Класифікація посад - до сьомої категорії відносять – посади радників, консультантів секретаріатів районних у містах рад, спеціалістів виконавчих органів районних у містах, міських (міст районного значення) рад, спеціалістів виконавчих органів сільських, селищних рад.
3 Комерційні банки Відділи економічної безпеки

Спеціаліст відділу економічної безпеки

Економіст

Спеціаліст з торгівлі цінними паперами
4 Інвестиційні компанії Відділи інвестицій та економічної безпеки Спеціаліст з оцінки ризику
5 Промислові підприємства і їх об’єднання Відділи інвестицій та управління ризиком

Спеціаліст відділу управління ризиком

Економіст
6 Страхові і перестрахувальні компанії Усі функціональні відділи

Менеджер зі страхування

Провідний спеціаліст

Спеціаліст

Директор філії (представництва)

Провідний менеджер

Оцінювач ризиків (андеррайтер)

Провідний оцінювач ризиків (провідний андеррайтер)
7 Брокерські компанії Усі функціональні відділи

Начальник відділу

Провідний брокер

Брокер

Дилери
8 Підприємства сфери торгівлі Усі функціональні відділи

Агенти з торгівлі майном

Технічні та торговельні представники

Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів

Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції

Торгівельні брокери

 

 

  Строки прийому заяв та документів,

конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

Реєстрація електронних  кабінетів розпочинається 01 липня на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/

 

 

  1. Порядок роботи приймальної комісії під час прийому документів та проведення конкурсного відбору (дні тижня та години):

  Понеділок - п'ятниця: з 9.00 до 17.00, обідня перерва: з 13.00 до 14.00

  Субота: з 9.00-13.00;

  Неділя – вихідний.

   2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра проводиться в такі терміни:

 

Етапи вступної компанії Денна форма навчання

Заочна / дистанційна форма навчання

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів 14 липня 15 липня 8 листопада
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, а також вступних іспитів, які були складені з 01 по 13 липня

о 18.00

23 липня

25 липня 14 листопада
Терміни проведення вступних іспитів, (проводяться в кілька потоків) для вступників на місця державного та регіонального замовлень з 01 до 13 липня (включно) - -
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за державним або регіональним замовленням на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів

не пізніше

28 липня

- -
Терміни виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів

до 18.00

02 серпня

- -
Терміни зарахування вступників за державним або регіональним замовленням на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів 09 серпня - -
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових пільгових державних кредитів

не раніше

10 серпня

не раніше 10 серпня

не пізніше 12.00

24 листопада

Терміни виконання вступниками вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових пільгових державних кредитів

не пізніше 18.00

13 серпня

не пізніше 18.00

13 серпня

не пізніше 12.00

26 листопада

Терміни зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

30 вересня

14 серпня 29 листопада
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

не пізніше

19 серпня

- -
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 15:00

30 вересня

- -

 

 

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/ або юридичних осіб - до 30 заяв.

 

 Ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

(освітній ступінь бакалавра)

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання
Денна форма навчання Заочна форма навчання Дистанційна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання
бюджетна, небюджетна небюджетна небюджетна
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Економіка та організація бізнесу  100 130 20 3 р. 10 м.
3 р. 10 м.

 

 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти)

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Денна форма навчання (бюджетна, небюджетна)
Вага предметів сертифікатів ЗНО
Заочна форма навчання  (небюджетна) Вага предметів сертифікатів ЗНО

Вага

атестату

про

ПЗСО
Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка та організація бізнесу Українська мова і література 0,5 Українська мова і література 0,5 0,1
100
Математика  0,2  Математика 0,2  100

 Історія України

або Іноземна мова

або Біологія

або Географія

або Фізика

або Хімія

 0,2 Історія України

або Іноземна мова

або Біологія

або Географія

або Фізика

або Хімія

 0,2  100

 

Можуть бути використані сертифікати ЗНО  2018, 2019, 2020 та 2021 років

 

 Вартість навчання

освітній ступінь бакалавра:

- спеціалізація Економіка  та організація бізнесу  :

денна форма - 23 000  грн;

заочна - 14 900 грн.

  Документи для приймальної комісії

1. Заява про вступ до Університету (оформлюється у приймальній комісії).

2. Свідоцтво про здобуття повної середньої освіти з додатком, або диплом про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень державного зразка з додатком (за особистим вибором - оригінал або його завірену копію) та 2 ксерокопії;

3. Медичну довідку за формою 086-У (з картою щеплень) (оригінал або її завірену копію);

4. 2 ксерокопії паспорта;

5. 2 копії ідентифікаційного коду;

6. 6 кольорових фотокарток розміром 3x4 см;

7. 1 поштовий конверт з домашньою адресою, 1 конверт (16 × 24), 1 швидкозшивач паперовий;

8. Особи, які приймаються на перший курс навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра в обов'язковому порядку надають три сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (за власним бажанням - оригінал або завірену копію) та 1 ксерокопію:

- З української мови та літератури, як обов'язковий;

- З математики, як обов'язковий;

- Один профільний на обраний напрям підготовки;

9. Відповідно до пункту 6.14 Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затвердженим на підставі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.10.2011 № 1179, що надходить дає згоду на обробку своїх персональних даних в Єдиній базі. Якщо вступнику ще не виповнилося 16 років, згоду дають його батьки (усиновителі) або опікуни.

10. Військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці):

11. Завірені копії документів, що дають право на пільги.

12. При вступі на контрактну форму навчання укладається договір. Договір про навчання вступника, якому не виповнилося 16 років, складають його батьки або інші законні представники, які повинні мати при собі паспорт та ідентифікаційний код.

Оригінали наступних документів повинні бути пред'явлені до приймальної комісії для засвідчення їх копії:

- ідентифікаційний код;
- паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта);
- військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці);
- оригінал документа про освіту (при поданні його копії);
- оригінал медичної довідки (при поданні його копії);
- оригінал документа Українського центру оцінювання якості освіти (при наданні його копії);
- документи, що дають право на пільги (оригінал).

Як з нами зв’язатись?

Тел. (057) 707-32-41 Кафедра

 

 

Дріль Наталія Валеріївна   (050) 935-58-31

Коненко Віталіна Володимирівна (050) 978-51-36

 

 

Адреса: 61002,  м. Харків,

ст.м. «Архітектора Бекетова»,

вул. Маршала Бажанова, 17

центральний корпус,

4 поверх, ауд. 423, 425.

Приймальна комісія: кім. 111 центрального корпусу, тел. (098)206-83-93, (073) 181-18-50, (057)707-33-26.

Контрактний відділ: кім. 110 центрального корпусу, тел. (057)-707-31-60.

Центр довузівської підготовки і кар'єри: кім. 410 центрального корпусу, тел. (057)-707-32-63.

Ми чекаємо на вас!

 

 

 

 

 

 

 

 


КОНСУЛЬТАЦИИ Точечный рисунок

SodaPDF converted Точечный рисунок

Все про вступ 2021

SodaPDF converted Новый точечный рисунок

Пробне ЗНО

Пробне ЗНО 2021

We have 93 guests and no members online

Подвійний диплом європейського зразка

Duplom

Презентация каф

Дистанційне навчання

дистан

Студентська бізнес-асоціація

СБА