Аспирантура и докторантура

Навчально-науковий інститут підготовки кадрів вищої кваліфікації — окремий структурний підрозділ, створений з метою реалізації державної політики в галузі забезпечення навчальної, науково-технічної та інноваційної діяльності у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова кадрами вищої наукової кваліфікації.

Науковий потенціал ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, задіяний для підготовки здобувачів вищої освіти за третім освітньо-науковим рівнем доктора філософії та науковим рівнем доктора наук, становить 77 докторів наук, професорів, 351 кандидатів наук, доцентів, 12 лауреатів Державної премії України, 20 академіків галузевих академій, 15 членів-кореспондентів Національних галузевих академій наук України. В Університеті успішно діють п’ять наукових шкіл, які очолюють провідні наукові діячі.

До завдань навчально-наукового інституту підготовки кадрів вищої кваліфікації відносяться:

- забезпечення координації розробки стандартів;

- організація прийому, підготовки і випуску здобувачів вищої освіти за третім освітньо-науковим рівнем доктора філософії та другого наукового рівня доктора наук;

- організація процесу захисту дисертацій, видачі дипломів;

- організація підготовки до акредитації освітньо-наукових програм та ліцензування спеціальностей.

У структурі інституту функціонують відділ по роботі зі спеціалізованими Радами та програмами Ph.D. та відділ аспірантури і докторантури.

Інституту підпорядковані наступні кафедри:

філософії і політології;

правового забезпечення господарської діяльності;

іноземних мов.

Інститут має ліцензію та проводить цілеспрямовану роботу з підготовки кадрів вищої кваліфікації за 15-ма освітньо-науковими програмами із 14-ти спеціальностей: Історія та археологія; Економіка; Облік і оподаткування; Менеджмент; Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; Комп’ютерні науки; Матеріалознавство; Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; Технології захисту навколишнього середовища; Архітектура та містобудування; Будівництво та цивільна інженерія; Геодезія та землеустрій; Транспортні технології (за видами); Транспортні технології. Електротранспорт; Публічне управління та адміністрування.

Загальний ліцензійний обсяг складає 102 особи. Підґрунтям для підготовки висококваліфікованих кадрів в Університеті є потужна матеріально-технічна база. За останні п’ять років було створено більш ніж 20 нових науково-дослідних центрів та лабораторій, зокрема: Освітньо-виробничий центр «Сучасні технології в енергетиці» з лабораторним комплексом; Науково-дослідний Центр світлотехнічних вимірювань; Лабораторія світлового дизайну; Сучасний комплекс архітектурно-художніх майстерень і лабораторій «ARHOUSE»; Інноваційна освітньо-наукова лабораторія «Сонячна електростанція»; Освітньо-наукові лабораторії «Видобування і підготовки нафти і природного газу», «Транспортування нафти і природного газу»; Лабораторії «Рекреаційного лісівництва», «Моніторингу лісових та садово-паркових об’єктів».

В Університеті працюють чотири докторських і дві кандидатські спеціалізовані вчені ради:

  • Д 64.089.01: «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»; «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»; «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності»;
  • Д 64.089.02: «Світлотехніка і джерела світла»; «Електротранспорт»;
  • Д 64.089.03: «Транспортні системи»; «Ергономіка»;
  • Д 64.089.04: «Інформаційні технології»; «Управління проектами і програмами»;
  • К 64.089.05: «Електричні станції, мережі і системи»; «Кадастр та моніторинг земель».
  • К 64.089.06: «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури»; «Містобудування та ландшафтна архітектура»

У спеціалізованих вчених радах ХНУМГ ім. О. М. Бекетова за останні 3 роки захищено 79 кандидатських і 15 докторських дисертацій.

Контакти

Адреса:      61002, вул. М. Бажанова, 17, к. 407, 403а корпус бмк, м. Харків, Україна

Проїзд до станції метро «Архітектора Бекетова», далі пішки вулицею Маршала Бажанова.

Тел: 707-31-55, 707-31-91, 707-31-92

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


КОНСУЛЬТАЦИИ Точечный рисунок

We have 312 guests and no members online

Подвійний диплом європейського зразка

Duplom

Презентация каф

Дистанційне навчання

дистан

Студентська бізнес-асоціація

СБА