ІІ Бизнес-администрирования в условиях турбулентной экономики

В сборнике опубликованы материалы ІІ международной научно-практической интернет-конференции «БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОЙ ЭКОНОМИКИ», которая проходила с 01 февраля по 28 февраля 2016 года в Харьковском национальном университете городского хозяйства имени А. М. Бекетова. Рассматривались вопросы и осуществлялась разработка рекомендаций по решению проблем повышения эффективности деятельности предприятий в условиях турбулентной экономики.

СОДЕРЖАНИЕ

Секция 1

Управление региональным развитием

Таукешева Т.Д. Здобутки бюджетної децентралізації на прикладі бюджету міста Харкова

Матвєєва Н.М. Вдосконалення процедури тарифного регулювання: публічність, регіональні особливості, механізми корегування

Светличная Т.И., Калушка И.В. Состояние строительной отрасли в Украине

Величко В.В., Єнікєєв Ю. Р., Молчанов Д.В. Інвестиційна привабливість в управлінні розвитком регіону

Гайденко С.М. Механізм реалізації стратегії розвитку підприємств житлово-комунального господарства

Светличная Т.И., Рыжкова В.А., Колодченко Д.В. Экономическая целесообразность реконструкции исторического центра города

Славута О.І. Модернізація будівельних стандартів в контексті євроінтеграції

Панова О.Д., Бездітко О.С. Креативність як нова парадигма розвитку міст в глобальному просторі

Светличная Т.И., Маньковская Ю.А. Проблемы строительной отрасли в Харьковском регионе

Юр’єва С.Ю., Пільгуй А.С. Будівельна галузь в умовах нестабільної економіки

Торкатюк В.И., Барановский А.В., Соколов Д.В., Канджо М.А., Парамонова О.В., Дриль Н.В., Кулик В.А., Шутенко А.Л., Мельник О.Ю., Бутник Ю.Ю., Бутник С.В. Оценка конкурентоспособности фирмы по показателям научно-исследовательского и производственного потенциала на региональном уровне

Прасол В.М. Необхідність формування відповідального і ефективного власника багатоквартирного будинку, створення розвинутого конкурентного середовища на ринку послуг з управління багатоквартирними будинками

Вороніна О.С., Кулєшова К.С. Інновації – найважливіший фактор сталого економічного зростання

Секция 2

Особенности бизнес-администрирования на предприятиях
(различных форм собственности)

Гайденко С.М., Телятник С.В. Space-аналіз стратегічних перспектив підприємства

Piero Mella, Patrizia Gazzola. As the turbulent environment in periods of accelerated dynamics modifies structures and functions of viable firms

Бурак О.М. Турбулентність середовища функціонування підприємств благоустрою

Жихор О.Б., Слава С.С., Алмашій Я.І., Когут Л.І. Особливості бізнес-адміністрування в умовах невизначеності

Понуровський О.І. Корпоративна соціальна відповідальність як форма ведення бізнесу: основні форми, проблеми та перспективи впровадження

Телятник С.В., Гайденко С.М., Матвєєва Н.М. Поняття конкурентоспроможності підприємства та особливості її оцінки

Владимирова М.С. Бізнес-процеси як основа ефективного управління підприємством

Волгіна Н.О. Управління основними бізнес-процесами будівельних підприємств в умовах турбулентної економіки

Юр’єва С.Ю., Селезньова В.О. Стратегічні рішення проблем на підприємстві теплопостачання у контексті бізнес-адміністрування

Торкатюк В.И., Коненко В.В., Пан Н.П., Воронина О.С., Русланова Н.Г., Штерн Г.Ю., Вышетравская А.С., Малей О.В. Основные направления и особенности классификации и исследования параметров потоков информации в системах управления бизнес-администрирования жилищно-коммунальными комплексами

Секция 3

Правовое регулирование хозяйственной деятельности

Бабаев В.Н., Дымченко Е.В., Торкатюк В.И., Шутенко Л.Н., Стадник Г.В., Якунин А.В., Бутник Д.В., КухтинЕ.В., Рябовол Н.Н. Основные задачи и направления оказания партнерской поддержки государства в развитии жилищного фонда городов Украины

Бабаев В.Н., Дымченко Е.В., Торкатюк В.И., Шутенко Л.Н., Стадник Г.В., Якунин А.В., Бутник Д.В., Кухтин Е.В. Проблемы правового регулирования предпринимательской деятельностью в Украине

Дріль Н.В., Ольховська М.А. Інвестування житлового будівництва в умовах турбулентної економіки

Секция 4

Менеджмент, маркетинг, логистика

Юр’єва С.Ю., Боряк Г.В. Застосування стратегічного управління при розробці концепції розвитку

Величко В.В. Логістичний менеджмент в бізнес-адмініструванні підприємства

Юр'єва С.Ю., Єфименко Д.О. Сучасні підходи в управлінні інвестиційними проектами в умовах турбулентної економіки

Соболєва Г.Г. Стратегічне управління регіональним соціально-економічним розвитком

Юр’єва С.Ю., Симиненко О.І. Особливості маркетингової діяльності будівельних підприємств в умовах турбулентної економіки

Панова О.Д., Полонська І.В. Мотивація праці персоналу в сучасних умовах господарювання

Юрьева С.Ю., Мельник А.П. Повышение эффективности работы предприятий ЖКХ с помощью услуги аутстаффинга

Владимирова М.С., Нефьодова Т.В. Стратегія підсилення конкурентних переваг підприємства в умовах кризи

Соболєва Г.Г., Зубенко І.В. Реклама у сучасній концепції маркетингової діяльності

Секция 5

Экономика и финансы

Тараруєв Ю.О., Ішарченко К.О. Використання грошових потоків підприємства для визначення ефективності його діяльності

Кайданник О.Б. Ризик-контролінг в проектах державно-приватного партнерства

Величко В.В., Коротеєва Г.С., Стецюра А.С. Сталий розвиток як характеристика ефективності бізнес-адміністрування підприємства

Костюк В.О. Моделювання і індексний факторний аналіз рівня доходу водопровідно-каналізаційних підприємств

Вороніна О.С. Методика ціноутворення в будівництві

Єсіна В.О., Шевчук В.В. Ефективний розвиток житлово-комунальних підприємств

Юр’єва С.Ю., Кононова В.В. Удосконалення управління КП «Харківські теплові мережі» за допомогою стратегії управління знаннями

Вороніна О.С., Жура М.І. Діагностика виробничого потенціалу будівельного підприємства

Покуца І.В. Економіко-математична модель оптимізації фінансових коштів підприємства ВКГ

Рудаченко О.О. Дебіторська заборгованість як одна із загроз кризового стану підприємств житлово-комунального господарства

Волгіна Н.О., Карпенко Д.В. Управління ризиками будівельної галузі в умовах турбулентної економіки

Телятник С.В. Дослідження техніко-економічних показників функціонування підприємств теплопостачання

Сидоренко Ю.В. Теоретичні й прикладні основи впровадження елементів енергозбереження на підприємствах житлового господарства

Тітяєв В.В., Шептуха О.М. Актуальні проблеми фінансування житлово-комунального господарства

Хусаинов Р.В. Влияние глобализации на конкурентоспособность высшего учебного заведения

Димченко О.В., Мозговий Є.В. Підвищення інвестиційної привабливості підприємств ЖКГ шляхом впровадження стимулюючого тарифного регулювання

Торкатюк В.І., Яковлев Є.А., Світлична Т.І., Кучма А.Ю., Куринко Л.В., Леуненко О.В., Соболева Г.Г., Кравцова Л.В., Шумаков Ф.Т. Визначення економічної ефективності житлово-комунальних розробок з використанням експертних методів

Шкурко О.В. Питання щодо індексації житлово-комунальних тарифів


КОНСУЛЬТАЦИИ Точечный рисунок

Обласний конкурс наукових робіт "Розвиток сучасного підприємництва"

Конкурс наукових робіт 22 04

We have 740 guests and no members online

Подвійний диплом європейського зразка

Duplom

Презентация каф

Дистанційне навчання

дистан

Студентська бізнес-асоціація

СБА