Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

"Підприємництво та бізнес-адміністрування: Сучасні виклики, тренди  та трансормації" 

відбудеться 01-28 лютого 2022 р. у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова

 

Мета конференції - обговорення питань застосування підходів, механізмів та інструментарію у вирішенні проблем і визначення трендів розвитку підприємництва та бізнес-адміністрування.

Редакційна колегія:

Бубенко П. Т. – д-р екон. наук, проф. кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова;

Палант О. Ю. – д-р екон. наук, доцент кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова;

Юр’єва С. Ю. – канд. екон. наук, доц. кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Основні тематичні напрямки конференції:

Секція 1. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Секція 2. Розвиток підприємництва: регіональний аспект.

Секція 3. Розвиток фінансово-економічних відносин в сучасному підприємництві.

Секція 4. Особливості бізнес-адміністрування на підприємствах (різних форм власності).

Секція 5. Перспективи застосування інформаційних технологій для розвитку бізнесу.

Секція 6. Виклики для бізнесу у зв’язку з пандемією COVID-19.

Секція 7. Підприємництво у сфері життєзабезпечення міст.


 Робочі мови конференції:

українська, англійська.

Умови участі в конференції:

Участь у заході – безкоштовна.

Для участі в конференції необхідно до  15 січня 2022 р. надіслати до Оргкомітету електронною поштою:      

 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 - заявку на участь (за доданою формою);

- тези доповіді (4-5 стор.).

 Тези доповідей повинні бути ретельно відредаговані. Відповідальність за зміст та оформлення тез несе автор.

 Матеріали, що не відповідають зазначеним вище вимогам, Оргкомітетом до друку не приймаються.

 

Заявка на участь у міжнародній науково-практичній інтернет-конференції

Зразок оформлення тез доповідей

 

Адреса Оргкомітету конференції:

 Харківський національний університет міського господарства
ім. О.М. Бекетова:

вул. Маршала Бажанова, 17

61002, м. Харків, Україна

Оргкомітет конференції «Бізнес-адміністрування в умовах сучасних економічних реалій»

Телефон для довідок: +38 (057) 707-32-41

Відповідальні секретарі конференції:

    

            к.е.н., доц. Юр’єва Світлана Юріївна
             (057) 707-31-16, 707-32-41,

         факс (057) 706-15-54.

         к.е.н., доц. Коненко Віталіна Володимирівна

          (050) 978-51-36

 

АРХІВ ЗБІРНИКІВ

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Підприємництво та бізнес-адміністрування: сучасні виклики, тренди та трансформації" (01-28 лютого 2022 року)  

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Підприємництво та бізнес-адміністрування: сучасні тренди" (01-28 лютого 2021 року)  

 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Підприємництво та бізнес-адміністрування" (01-28 лютого 2020 року)

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Бізнес-адміністрування в умовах сучасних економічних реалій" (01-28 лютого 2019 року)

IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки" (01-28 лютого 2018 року)

IІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки" (01-28 лютого 2017 року)
ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки" (01-28 лютого 2016 року)
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки" (01-28 лютого 2015 року)

 


ПБА Графік консультацій викладачів

ПБА графік прийняття академічних заборгованостей

We have 169 guests and no members online

ПБА BEKETOV BUSINESS INCUBATOR

ПБА школі розвитку StartUp Business International Economics Beketov School

ПБА обласний конкрс наукових робіт

ПБА створення електронних кабінетів

ПБА презентація кафедри

СБА