Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція

"Сталий розвиток міст"

 

Мета конференції - розгляд питань сталого розвитку міст: прогнозування, регулювання, оптимізації інженерної інфраструктури і транспортних процесів.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Сухонос М.К.д-р техн. наук, професор, проректор з наукової роботи, го-лова оргкомітету;

Старостіна А.Ю.канд. техн. наук, начальник науково-дослідної частини, заступник голови оргкомітету.

СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ

Писаревський І.М.д-р екон. наук, професор, декан факультету менеджменту;

Поліщук В.М.канд. техн. наук, доцент, декан факультету електропоста-чання і освітлення міст;Мамонов К.А.д-р екон. наук, професор, декан будівельного факультету;

Рищенко Т.Д.канд. техн. наук, доцент, декан факультету архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва;

Соловйов О.В.канд. екон. наук, професор, декан факультету економіки і підприємництва;

Ткачов В.О.канд. техн. наук, доцент, декан факультету інженерних ме-реж та екології міст;

Шпіка М.І.канд. техн. наук, доцент, декан факультету транспортних сис-тем та технологій;

Вотінов М.А.канд. архіт., зав. кафедри основ архітектурного проекту-вання;

Завальний О.В. канд. техн.наук, доцент,зав. кафедри міського будівни-цтва;

Осиченко Г.О. канд. техн. наук, доцент, зав. кафедри архітектури буді-вель і споруд та дизайну архітектурного середовища;

Шмуклер В.С. д-р техн. наук, професор, зав. кафедри будівельних конс-трукцій;

Шипулін В.Д. канд. техн. наук,доцент, зав кафедри земельного адмініс-трування та геоінформаційних систем;

Оленіна О.Ю . д-р мистец., професор, зав. кафедри дизайну та образотво-рчого мистецтва;

Ткач В.П.д-р сільскогосп. наук, зав. кафедри лісового та садово-паркового господарства;

Сталінський Д.В.д-р техн. наук, професор, зав. кафедри водопостачання, водовідведення і очищення вод;

Смирний М.Ф.д-р техн. наук, професор, зав. кафедри електричного тра-нспорту;

Неєжмаков П.І. д-р техн. наук, доцент, зав. кафедри світлотехніки і дже-рел світла;

Димченко О.В.д-р екон. наук, професор, зав. кафедри економіки підпри-ємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку;

Новікова М.М.д-р екон. наук, професор, зав. кафедри менеджменту і публічного адміністрування;

Вершиніна Д.М. голова ради молодих вчених ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

Федорова О.І.студентка Vкурсу факультету архітектури, дизайну та об-разотворчого мистецтва, голова студентського Сенату;

Угоднікова О.І. голова первинної профспілкової організації студентів

Основні тематичні напрямки конференції:

Прогнозування, регулювання, оптимізація інженерної інфраструктури і транспортних процесів міст.

Дослідження проблем інженерної екології урбанізованих територій. Поліпшення якості господарсько-питної води і води, яка скидається у водойми

Урбоекономіка. Проблеми синергізму і диверсифікації в процесі формування оптимальних економічних структур ЖКГ України.

Розробка і впровадження технічних засобів експлуатації електротранспорту, електропостачання і освітлення міст, що підвищують їх експлуатаційну надійність.

Архітектура, будівництво і реконструкція. Створення прогресивних будівельних конструкцій, матеріалів і технологій, які забезпечують ефективність будівництва і модернізацію будинків і споруд міського і регіонального значення.

Інформаційні і комп'ютерні технології раціональної експлуатації і управління міським господарством.

 

Матеріали конференції будуть видані окремою збіркою тез в електронному вигляді та розміщенні на сайті репозиторію Університету

 

Робочі мови конференції:

українська,російська, англійська.

 

Умови участі в конференції:

Участь студентів у конференції безкоштовна

Для участі у конференції необхідно до 1 березня 2019 р. надіслати на адресу оргкомітету:

  - заявку на участь (додається), заповнюється обов’язково;

   - тези доповіді.

 

Заявка на участь у Всеукраїнській студентській науково-технічній конференції «Сталий розвиток міст»

 Вимоги до оформлення иа зразок оформлення тез доповідей

 

Адреса Оргкомітету конференції:

Україна, 61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова 17

Науково-дослідна частина.

Секретар оргкомітету: Дранник Інна Вікторівна

Контактні тел.: (057) 707-32-28, 707-31-58

Факс: (057) 706-15-54

е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

АРХІВ ЗБІРНИКІВ

ХІІІ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція "Сталий розвиток міст" (85-я студентська науково-технічна конференція ХНУМГ ім. О.М. Бекетова) (2020 рік)

ХІІ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція "Сталий розвиток міст" (84-я студентська науково-технічна конференція ХНУМГ ім. О.М. Бекетова) (23-25 квітня 2019 року)

 ХІ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція "Сталий розвиток міст" (83-я студентська науково-технічна конференція ХНУМГ ім. О.М. Бекетова) (24-26 квітня 2018 року)

 Х Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція "Сталий розвиток міст" (82-я студентська науково-технічна конференція ХНУМГ ім. О.М. Бекетова) (25-27 квітня 2017 року)

DSC 1139

 58842352 2148053972152544 6837552660665597952 n

58033197 2148054005485874 2402346345919676416 n


КОНСУЛЬТАЦИИ Точечный рисунок

SodaPDF converted Точечный рисунок

Все про вступ 2021

SodaPDF converted Новый точечный рисунок

Пробне ЗНО

Пробне ЗНО 2021

We have 115 guests and no members online

Подвійний диплом європейського зразка

Duplom

Презентация каф

Дистанційне навчання

дистан

Студентська бізнес-асоціація

СБА