Научные направления

Направления научно-исследовательской работы кафедры

Темы научно-исследовательской работы кафедры:

- «Экономические проблемы предприятий жилищно-коммунального хозяйства: региональный аспект»

- «Экономические основы системотехники многомерного формирования синергетического инвестиционного цикла капитального строительства объектов жилищно-коммунальных комплексов»

- «Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Харківської області на 2010-2014 роки».

- «Стратегія сталого розвитку Харківської області до 2030р.»

- «Науково-дослідна господарсько-розрахункова робота „Економічна оцінка розробок щодо проектування міської дощової каналізації та обгрунтування проектів розвитку каналізаційної системи»

- «Правила забудови м. Харкова»

- «Концепція управління приватним сектором Жовтневого району м. Харкова»

- «Аудит норм та розрахунків тарифів на послуги, що надаються ГПУ «Харківгазвидобування»

- «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Чугуєва на 2005-2010 роки»

- «Пілотний проект регіональної інноваційної системи Харківської області до 2015р.»

- «На розробку наукового обґрунтування про формування тарифу на послуги водовідведення» КП КГ «Харківкомуночиствод»

- «Дослідження стану реалізації Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки та підготовка пропозицій про внесення відповідних змін та доповнень щодо подовження терміну дії програми, коригування обсягів та джерел фінансування, необхідних та достатніх для виконання завдань і заходів програми»

- «Розробка рекомендацій з визначення норм вивезення рідких побутових відходів у м. Харкові»

- «Розробка рекомендацій щодо розрахунку норми накопичення та економічного обґрунтування витрат на вивезення сміття»

- «Розробка рекомендацій щодо розрахунку нормативної чисельності працівників та службовців Комунального підприємства теплових мереж Харківського району Харківської районної державної адміністрації»

- «Стратегія розвитку харківського регіону»

 

Экономика предприятия – это наука об эффективности производства, пути и методы достижения предприятием наилучших результатов при наименьших затратах.

Компетенция специалиста с экономики предприятия определяется высоким потенциалом его фундаментального образования и основательной подготовкой для планово-экономической, организационно-управленческой, аналитической та исследовательской деятельности в области экономики на производстве, в сфере услуг в научно-исследовательских учреждениях, в отраслевых, межотраслевых та территориальных органах управление, в планово-экономических (социально-экономических) подразделах предприятий та организаций всех форм собственности, преподавателем экономики в средних та высших учебных заведениях.

Потребность в таких специалистах с экономики предприятия существует на предприятиях и в организациях разных областей национального хозяйства всех форм собственности. Они успешно работают в Украине и за границей на должностях руководителей высшего и среднего управленческого уровня, консультантов по экономическим вопросам, сотрудников экономических служб предприятий, научных рабочих в научно-исследовательских организациях. Среди выпускников кафедры «Экономика предприятия» государственные деятели, управляющие банков, директора предприятий и другие руководители всех уровней управления.


We have 276 guests and no members online

Подвійний диплом європейського зразка

Duplom

Презентация каф

Дистанційне навчання

дистан

Студентська бізнес-асоціація

СБА