Обласний конкурс наукових робіт учнів 9-11 класів загальноосвітніх, професійних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації

"РОЗВИТОК СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА"


Запрошуємо Вас взяти участь в обласному конкурсі наукових робіт учнів 9-11 класів загальноосвітніх, професійних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації «Розвиток сучасного підприємництва», що відбудеться 18 квітня 2019 року у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова.

Учні 9-11 класів разом зі своїми науковими керівниками подають наукові роботи на розгляд конкурсної комісії.

Конкурсна комісія відбирає учнівські наукові роботи, які відповідають вимогам та запрошує на підсумковий форум Обласного конкурсу «Розвиток сучасного підприємництва», який буде проводитись 18 квітня 2019 року.

Підсумковий форум проводиться у вигляді публічного захисту учнівських наукових робіт.

Кращі учнівські наукові роботи буде відзначено цінними подарунками та сертифікатами. 

Тематичні напрямки конференції:

- Образ сучасного підприємця.

- Управління та мотивація персоналу.

- Підприємництво і суспільний прогрес.

- Управління підприємством.

 

Календар конкурсу:

Прийом робіт на конкурс            до 05.04.2019 р.

Розгляд робіт конкурсною    

комісією                                    05.04 -15.04.2019 р.

Проведення підсумкового

форуму конкурсу                       18.04.2019 р.

 

Вимоги до оформлення матеріалів Конкурсу:

1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи учнів (не більше 2 авторів) з актуальних проблем розвитку сучасного підприємництва, які є пошуковими за своїм характером.

2. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:

    - текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4;

    - обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків;

    - робота повинна мати назву і зміст (план), а також список використаної літератури;

    - до наукової роботи додаються копії наукових статей, тез автора тощо (за наявності);

    - графічний матеріал, що додається до роботи, повин бути скомпонований на аркуші формату А4 та поданий у додатках

3. Наукові роботи виконуються українською мовою.

4. Разом з науковою роботою подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи.

 

Адреса Оргкомітету конференції:

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

61002, Україна, місто Харків,

вулиця Маршала Бажанова, 17,

кафедра  Підприємництва та бізнес-адміністрування,

каб. 425 (ЦК)

 

Телефони для довідок:

асистент кафедри ПБА – Кухтін Катерина Валеріївна

+38 (050) 911 00 43

+38 (067) 920 65 10

к.е.н., доц. кафедри ПБА – Гнатченко Євгенія Юріївна

+38(096)347 38 26

 


We have 524 guests and no members online

Подвійний диплом європейського зразка

Duplom

Презентация каф

Дистанційне навчання

дистан

Студентська бізнес-асоціація

СБА