Метою анкетування є визначення думки студентів щодо якості освітньої діяльності та використання отриманої інформації для її удосконалення, атакож з метою стимулювання професійного зростання та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, узгодження результатів діяльності Університету з вимогами Міністерства освіти і науки України, врахування інтересів та пропозицій учасників освітнього процесу та інших зацікавлених сторінпід час формулювання цілей та програмних результатів навчання, визначення рівня задоволеності здобувачів вищої освіти освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою.

Результати опитування свідчать про високий рівень підготовки дисциплін та відповідності ОПП сучасним вимогам студентів. Результати буде враховано при розробці заходів, спрямованих на підвищення якості освітнього процесу та забезпечення якості вищої освіти.

На підставі проведеного аналізу анонімного опитування студентів можна зробити висновок:

- усі показники освітньо-професійної програми, на думку студентів, знаходяться на високому рівні;

- загальні показники усіх навчальних дисциплін основного блоку знаходяться на високому рівні;

- основним зауваження до більшості дисциплін є їх перевантаження, на що і слід звернути увагу викладачів;

- для усіх предметів доцільним є продовження вдосконалення їх навчально- методичного та інформаційного забезпечення.


КОНСУЛЬТАЦИИ Точечный рисунок

SodaPDF converted Точечный рисунок

Все про вступ 2021

SodaPDF converted Новый точечный рисунок

Пробне ЗНО

Пробне ЗНО 2021

We have 50 guests and no members online

Подвійний диплом європейського зразка

Duplom

Презентация каф

Дистанційне навчання

дистан

Студентська бізнес-асоціація

СБА