ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Бізнес-адміністрування»

Галузь знань

Спеціальність
07 Управління та адміністрування   073 - Менеджмент

Освітня програма

Освітній ступінь

Бізнес-адміністрування
  Магістр
   

 

 

Снимок

Гарант освітньої програми

Коненко Віталіна Володимирівна,

к.е.н., доцент кафедри підприємництва

та бізнес-адміністрування

VThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Освітньо-професійна програма "Бізнес-адміністрування" другого (магістерського) рівня спеціальності 073 - Менеджмент  
 
Навчальний план
 
ФОРМА ЗВОРОТНЬОГО ЗВ'ЯЗКУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ (опитування щодо якості освітньої програми)
Результати анкетування за 2020 рік
Результати анкетування за 2021 рік
 
Опитування щодо якості викладання дисциплін
Інструкція для реєстрації та проходження опитування
Результати опитування  2020 рік
Результати опитування  2021 рік
 
ФОРМА ЗВОРОТНЬОГО ЗВ'ЯЗКУ ДЛЯ ПРАЦЕДАВЦІВ
Результати анкетування роботадавців, 2021 р
 
 
 
РОБОЧІ ПРОГРАМИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ ОП
Обов'язкові компоненти освітньої програми
ОК-1 Фінансовий менеджмент
 ОК-2 Стратегічне управління
 ОК-3 Менеджмент організацій
 ОК-4 Курсова робота «Менеджмент організацій»
 ОК-5 Управління проектами
 ОК-6 Стратегічна діагностика потенціалу організації
 ОК-7 Бізнес-статистика
          Бізнес-статистика (заочна форма навчання)
 ОК-8 Інвестиційний аналіз
Вибіркові компоненти освітньої програми
 Блок В1
ВК П 1.1 Ділова комунікація
ВК П 1.2 Державне приватне партнерство як елемент бізнесадмініструваня
ВК П 1.3 Управлінська результативність у бізнес-структурах
ВК П 1.4 Бізнес-моделі цифрової трансформації
ВК П 1.5 Фінансова політика, центральний банк і грошово-кредитна політика
Блок В2
ВК П 2.1 Бізнес-етика
ВК П 2.2 Управління конкурентоздатністю підприємств
ВК П 2.3 Корпоративне управління
ВК П 2.4 Організація електронної комерції
ВК П 2.5 Держава і бізнес в регіоні: стратегії взаємодії
 

ПБА Графік консультацій викладачів

ПБА графік прийняття академічних заборгованостей

We have 101 guests and no members online

ПБА BEKETOV BUSINESS INCUBATOR

ПБА школі розвитку StartUp Business International Economics Beketov School

ПБА обласний конкрс наукових робіт

ПБА створення електронних кабінетів

ПБА презентація кафедри

СБА