Учебно-методическая литература

Экономика предприятия

Slavuta O.I., Pokutsa I.V. Supporting lecture notes on course «Economy of enterprise» (for the students of 2-3 courses daily form of studies, study direction 6.030504 «Economy of enterprise»).

Величко В.В. Економіка підприємства: навчальний посібник.

Величко В.В. Конспект лекцій для студентів 2-3 курсів денної та заочної форм навчання з курсу "Економіка підприємства".

Величко В.В., Водка Н.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни ”Економіка підприємства” (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№1144).

Величко В.В., Водка Н.В. Методичні матеріали щодо організації та виконання самостійної роботи,поточного й підсумкового контролю знань з дисципліни “Економіка підприємства“ (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 6.030601 – «Менеджмент»)(№1547).

Величко В.В., Водка Н.В. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни, виконання контрольної роботи та проведення практичних занять з курсу "Економіка підприємства" (№1632).

Славута О.І., Покуца, І.В. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів 2-3 курсів усіх форм навчання напряму 6.030504 «Економіка підприємства»).

Славута О.І., Буряк О.М., Покуца І.В. Методичні вказівки до курсової роботи з курсу ”Економіка підприємства” (для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” усіх форм навчання)(№7).

Славута О.І. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»)(№2211).

Славута О.І. Методичні вказівки до курсового проекту “Розрахунок економічних показників діяльності комунального підприємства” та самостійної підготовки з курсу “Економіка підприємства”.

Экономическая диагностика

Тараруєв Ю.О. Конспект лекцій з курсу «Економічна діагностика» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства»).

Дворкін С.В., Покуца І.В. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Економічна діагностика” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03050401, 8.03050401 – “Економіка підприємства”) (№1476).

Дворкін С.В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економічна діагностика» для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства» (№1734).

Економіка підприємств зеленого господарства та будівництва

Юр’єва Т.П. Економіка підприємств зеленого господарства та будівництва: навчальний посібник.

Инновационный менеджмент

Бубенко П.Т., Дворкін С.В. Конспект лекцій з дисципліни «Інноваційний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.03050401 – “Економіка підприємства”).

Дворкін С.В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інноваційний менеджмент» (№596).

Дворкін С.В. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Інноваційний менеджмент» (№569).

Инновационно-инвестиционная деятельность предприятий

Димченко О.В. Конспект лекцій з дисципліни «Інноваційно-інвестиційна діяльність комунальних підприємств».

Зіньковська А.І., Димченко О.В. Методичні вказівки до виконання практичних занять, самостійної роботи та контрольної роботи студентів з курсу “Інноваційно-інвестиційна діяльність комунальних підприємств” (№593).

Планирование и контроль на предприятии

Тимошенко В.М., Торкатюк В.І., Пан М.П., Скала Г.Ф.  Конспект лекцій з дисципліни «Планування діяльності підприємства» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.050100 «Економіка підприємства»).

Княжеченко В.В. Планування діяльності підприємства. Конспект лекцiй.

Княжеченко В.В., Покуца І.В.Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та практичних занять з дисципліни «Планування діяльності підприємства» (№410).

Княжеченко В.В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Планування діяльності підприємства» (№1678).

Княжеченко В.В., Тюріна В.М., Юр’єва Т.П. Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу "Планування діяльності підприємств".

Размещение прод. сил и региональная экономика

Димченко О.В., Матвєєва Н.М., Гайденко С.М. Регіональна економіка. Навчальний посібник.

Димченко О.В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання з курсу "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка".

Тендерная деятельность

Жван В.В., Шумаков Ф.Т. Конспект лекцій з курсу «Тендерна діяльність» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» (6.030504 «Економіка підприємства»).

Жван В.В., Шумаков Ф.Т. Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Тендерна діяльність» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: спеціаліст, магістр денної, і заочної форм навчання напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» (6.030504 «Економіка підприємства»).

Жван В.В. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Тендерна діяльність» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства») (№65).

Управление потенциалом предприятия

Пан М.П., Торкатюк В.І., Вороніна О.С. Конспект лекцій з дисципліни «Управління потенціалом підприємства» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.03050401 та 8.03050401 «Економіка підприємства»).

Пан М.П., Вороніна О.С. Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання контрольної та самостійної робіт з дисципліни «Управління потенціалом підприємства» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.03050401 та 8.03050401 “Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)”)(№1385).

Тітяєв В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Управління потенціалом підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності «Економіка підприємства»).

Тітяєв В.В., Панова О.Д. Методичні вказівки до самостійного вивчення і проведення практичних занять з дисципліни «Управління потенціалом підприємства» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальності «Економіка підприємства»)(№179).

Тітяєв В.В., Панова О.Д. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з курсу «Управління потенціалом підприємства» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальності «Економіка підприємства») (№1556).

 

 


Обласний конкурс наукових робіт "Розвиток сучасного підприємництва"

Конкурс наукових робіт 22 04

We have 341 guests and no members online

Подвійний диплом європейського зразка

Duplom

Презентация каф

Дистанційне навчання

дистан

Студентська бізнес-асоціація

СБА