НАУКА

Науково-дослідна робота в ХНУГХ їм. А. Н. Бекетова здійснюється на 40 кафедрах і координується науково-дослідним сектором. За роки існування в Університеті був створений найбільший в Україні науковий потенціал у галузі міського господарства. Творча діяльність колективу наших вчених спрямована на розробку сучасних методів проектування, будівництва та реконструкції будівель і споруд, створення ефективних будівельних конструкцій і матеріалів, поліпшення роботи комунальних підприємств, захист навколишнього середовища, очищення природних і стічних вод, вирішення питань розвитку міського транспорту.

В Університеті працюють понад 80 докторів наук, професорів, понад 300 кандидатів наук, доцентів, 12 лауреатів Державних премій, 4 Заслужених діяча науки і техніки України, успішно працюють 8 наукових шкіл, Науковий Парк «Наукоград-Харків», Лабораторія-центр високих технологій та інформаційних систем в міському господарстві (Мегаполіс), «Центр енергоефективних технологій», Освітньо-виробничий центр «Сучасні технології в енергетиці», Центр регіонального розвитку, функціонують науково-дослідні лабораторії. Такий рівень наукового потенціалу дозволяє успішно виконувати роботи з фундаментальних та прикладних досліджень.

Результати досліджень реалізуються у формі наукових публікацій, підручників і навчальних посібників, патентів на винаходи і корисні моделі, методичних розробок, рекомендацій для підприємств, організацій, органів державного управління. Тільки за останній рік опубліковано 36 монографій, 4 підручника, 56 навчальних посібників, понад 700 наукових статей, отримано 14 патентів України, в т. ч. один на винахід.

Також треба відзначити успіхи у видавничій діяльності. Починаючи з 1992 року Університетом видається збірник наукових праць «Комунальне господарство міст», що входить до переліку наукових видань Державної атестаційної комісії України по архітектурі, технічних і економічних наук. Щорічно видається 6 збірок. У 2003 році побачив світ перший номер міжнародного журналу «Світлотехніка та електроенергетика», який також входить до переліку наукових видань ДАК.

Велика увага приділяється підготовці науково-педагогічних кадрів здійснюється через аспірантуру. В Університеті функціонує докторантура та аспірантура з п'яти спеціальностей, працюють три спеціалізовані вченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Основні зусилля вчених Університету спрямовані на вирішення актуальних проблем житлово-комунального господарства сучасного розвитку України.

Широко відомі в Україні та за її межами наукові школи Університету інженерної екології водних об'єктів урбанізованих територій, нових типів конструкцій житлових і громадських будівель, фізичних методів водопідготовки, економіки і менеджменту, фінансової безпеки, бухгалтерського обліку та аудиту.


Ми у соціальних мережах

Facebook   Instagram

1конф

На сайті 33 гостя та 0 користувачів

ПБА Графік консультацій викладачів

ПБА графік прийняття академічних заборгованостей

ПБА BEKETOV BUSINESS INCUBATOR

ПБА школі розвитку StartUp Business International Economics Beketov School

ПБА обласний конкрс наукових робіт

ПБА створення електронних кабінетів

ПБА презентація кафедри

СБА