ДОГОВОРИ ПРО  НАУКОВО-ОСВІТНЄ СПІВРОБІТНИЦТВО

З НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ, НАУКОВИМИ ЦЕНТРАМИ ТА ПІДПРИЄМСТВАМИ

 

 
 Договори з закордонними ЗВО
Technikal University of Ostrava
University of Insubria
Ara Institute of Canterbury (New Zealand)
Aristotle University of Thessaloniki (Greece)
Middle East Technical University
Technical University in Kosice (Poland)
University of Nova Gorica (Slovenia)
Балтійська міжнародна академія
Вища школа бізнесу м. Бомброва Гурніча
Економічний університет (Варна)
Краківський економічний університет
Люблінська політехніка
Університет Humanitas м. Сосновець (Польща)
"Collegium Humanum" Варшавський університет менедмженту (Варшава, Польща)
 
Договори з вітчизняними  ЗВО та науковими центрами
Київський кооперативний інститут економіки і права
Сумський державний університет
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Північно-східний науковий центр НАН України і МОН України
Спілка підприємців Харківської області
 
 
  Договори з підприємствами
ПП "Харківське проектно-будівельне бюро"
ПАТ "Трест Житлобуд-1"
ПАТ "Південспецатоменергомонтаж"
ТОВ "РС ІНЖЕНЕРІНГ"
 

 

 stock photo business handshake and business

 

 

 

 

 


ПБА Графік консультацій викладачів

ПБА графік прийняття академічних заборгованостей

На сайті 41 гість та 0 користувачів

ПБА BEKETOV BUSINESS INCUBATOR

ПБА школі розвитку StartUp Business International Economics Beketov School

ПБА обласний конкрс наукових робіт

ПБА створення електронних кабінетів

ПБА презентація кафедри

СБА