Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та
перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального
господарства», що відбулася у лютому 2015 року в Харківському національному університеті
міського господарства імені О.М. Бекетова на базі кафедри правового забезпечення господарської
діяльності

ЗМІСТ

ТЕЗИ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ В СЕКЦІЇ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У ГАЛУЗІ ЖКГ

Бабаєв В.М., Килимник І.І., Торкатюк В.І., Кулік В.І., Парамонова О.М., Фархат Нікбін. Використання державно-приватного партнерства в системі управління ринком житлово-комунальних послуг.  - С. 3-5.

Димченко О.В., Славута О.І., Панова О.Д. Перспективи реалізації проектів державно-приватного партнерства у сфері ЖКГ. - С. 13-14.

Торкатюк В.І., Стаднік Г.В., Бутнік Д.В., Курілко Л.В., Русланова Н.Г., Мельник О.Ю., Бубенко О.П. Пріоритетні напрями використання механізму державно-приватного партнерства в контексті сприяння регіональному розвитку. - С. 25-26.

Димченко О.В., Торкатюк В.І., Бубенко П.Т., Безцінний О.О., Мураєв Є.В., Кравцова С.В., Вороновська Л.П. Фінансово-економічна ефективність впровадження державно-приватного партнерства в Україні. - С. 26-28.

Торкатюк В.І. Державно-приватне партнерство як інструмент формування інноваційної економіки України. - С. 28-29.

Торкатюк В.І., Шумаков Ф.Т., Світлична Т.І., Соболєва Г.Г., Гнатенко О.Ю., Дріль Н.Ю. Теоретичні аспекти впровадження державно-приватного партнерства в регіонах України. - С. 30-31.

Торкатюк В.І., Соколов Д.В., Железнякова І.В., Прижкова О.Ю., Шило А.С., Вишетравська А.С., БутнікЮ.Ю., Кучма А.Ю., Кухтін К.В. Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства в Україні. - С. 31-32.

ТЕЗИ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ В СЕКЦІЇ ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ У ГАЛУЗІ ЖКГ ТАШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Димченко О.В., Кайданник О.Б. Проблеми побудови ефективного механізму управління комунальними підприємствами на засадах державно-приватного партнерствамеханізму управління комунальними підприємствами на засадах державно-приватного партнерства. - С. 45-47.

Бібік Н.В., Ребрун Р.А. Ефективності житлово-комунального господарства господарства. - С. 54-55.

Торкатюк В.І., Шутенко Л.М., Бутнік С.В. Проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства України в сучасних умовахрозвитку житлово-комунального господарства України в сучасних умовах. - С. 63-65. 

Торкатюк В.І., Коненко В.В., Шахова О.В. Особливості співробітництва держави та приватного сектора як засобу забезпечення житлово-комунального господарства фінансовими ресурсамиспівробітництва держави та приватного сектора як засобу забезпечення житлово-комунального господарства фінансовими ресурсами. - С. 66-67.

Торкатюк В.І., Коненко В.В., Бібік Н.В., ТараруєвЮ.О., Штерн Г.Ю., Пан М.П., Вороніна О.С., Костюк В.О., Юр’єва С.Ю., Жван В.В. Аналіз сучасного стану залучення приватного капіталу в житлово-комунальне господарство України в умовах фінансової кризи. - С. 67-69.

Кухтін К.В. Деякі аспекти шляхів вирішення кризових проблем в галузі ЖКГ м. Харкова та Харківського регіону ЖКГ м. Харкова та Харківського регіону. - С. 69-70.

ТЕЗИ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ В СЕКЦІЇ ПОСЛУГИ У ГАЛУЗІЖКГ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Телятник С.В. Поняття і сутність послуг у житлово-комунальному господарств. - С. 77-78.

ТЕЗИ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ В СЕКЦІЇ ДОГОВІРНІ КОНСТРУКЦІЇ, ЯКІ ОПОСЕРЕДКОВУЮТЬ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО (ДОГОВІР КОНЦЕСІЇ, УГОДА ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ)

Торкатюк В.І. Аналіз теоретичних основ та сутності функціонування державно-приватного партнерства. - С. 97-99.

Торкатюк В.І., Мозговой С.В., Бутенко Т.Е., Ксифілінова О.М., Салтанова А.С., Шокурова Н.В., Левченко С.А., Мапей О.В., Сосонна В.В., Ряб’єв А.А., Хуайген Чен. Можливості державно-приватного партнерства для покращення умов розвитку регіонів України. - С. 99-100.

Торкатюк В.І., Аліреза Аболхасан. Використання потенціалу державно-приватного партнерства для вирішення фінансових проблем житлово-комунального господарства. - С. 100-102.

ТЕЗИ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ В СЕКЦІЇ КОРПОРАТИВНА ФОРМА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Кухтін К.В. Корпоративне державно-приватне партнерство в Україні. - С. 131-132.