Экономика предприятия

Slavuta O.I., Pokutsa I.V. Supporting lecture notes on course «Economy of enterprise» (for the students of 2-3 courses daily form of studies, study direction 6.030504 «Economy of enterprise»).

Величко В.В. Економіка підприємства: навчальний посібник.

Величко В.В. Конспект лекцій для студентів 2-3 курсів денної та заочної форм навчання з курсу "Економіка підприємства".

Величко В.В., Водка Н.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни ”Економіка підприємства” (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№1144).

Величко В.В., Водка Н.В. Методичні матеріали щодо організації та виконання самостійної роботи,поточного й підсумкового контролю знань з дисципліни “Економіка підприємства“ (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 6.030601 – «Менеджмент»)(№1547).

Величко В.В., Водка Н.В. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни, виконання контрольної роботи та проведення практичних занять з курсу "Економіка підприємства" (№1632).

Славута О.І., Покуца, І.В. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів 2-3 курсів усіх форм навчання напряму 6.030504 «Економіка підприємства»).

Славута О.І., Буряк О.М., Покуца І.В. Методичні вказівки до курсової роботи з курсу ”Економіка підприємства” (для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” усіх форм навчання)(№7).

Славута О.І. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»)(№2211).

Славута О.І. Методичні вказівки до курсового проекту “Розрахунок економічних показників діяльності комунального підприємства” та самостійної підготовки з курсу “Економіка підприємства”.

Экономическая диагностика

Тараруєв Ю.О. Конспект лекцій з курсу «Економічна діагностика» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства»).

Дворкін С.В., Покуца І.В. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Економічна діагностика” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03050401, 8.03050401 – “Економіка підприємства”) (№1476).

Дворкін С.В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економічна діагностика» для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства» (№1734).

Економіка підприємств зеленого господарства та будівництва

Юр’єва Т.П. Економіка підприємств зеленого господарства та будівництва: навчальний посібник.

Инновационный менеджмент

Бубенко П.Т., Дворкін С.В. Конспект лекцій з дисципліни «Інноваційний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.03050401 – “Економіка підприємства”).

Дворкін С.В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інноваційний менеджмент» (№596).

Дворкін С.В. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Інноваційний менеджмент» (№569).

Инновационно-инвестиционная деятельность предприятий

Димченко О.В. Конспект лекцій з дисципліни «Інноваційно-інвестиційна діяльність комунальних підприємств».

Зіньковська А.І., Димченко О.В. Методичні вказівки до виконання практичних занять, самостійної роботи та контрольної роботи студентів з курсу “Інноваційно-інвестиційна діяльність комунальних підприємств” (№593).

Планирование и контроль на предприятии

Тимошенко В.М., Торкатюк В.І., Пан М.П., Скала Г.Ф.  Конспект лекцій з дисципліни «Планування діяльності підприємства» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.050100 «Економіка підприємства»).

Княжеченко В.В. Планування діяльності підприємства. Конспект лекцiй.

Княжеченко В.В., Покуца І.В.Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та практичних занять з дисципліни «Планування діяльності підприємства» (№410).

Княжеченко В.В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Планування діяльності підприємства» (№1678).

Княжеченко В.В., Тюріна В.М., Юр’єва Т.П. Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу "Планування діяльності підприємств".

Размещение прод. сил и региональная экономика

Димченко О.В., Матвєєва Н.М., Гайденко С.М. Регіональна економіка. Навчальний посібник.

Димченко О.В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання з курсу "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка".

Тендерная деятельность

Жван В.В., Шумаков Ф.Т. Конспект лекцій з курсу «Тендерна діяльність» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» (6.030504 «Економіка підприємства»).

Жван В.В., Шумаков Ф.Т. Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Тендерна діяльність» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: спеціаліст, магістр денної, і заочної форм навчання напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» (6.030504 «Економіка підприємства»).

Жван В.В. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Тендерна діяльність» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства») (№65).

Управление потенциалом предприятия

Пан М.П., Торкатюк В.І., Вороніна О.С. Конспект лекцій з дисципліни «Управління потенціалом підприємства» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.03050401 та 8.03050401 «Економіка підприємства»).

Пан М.П., Вороніна О.С. Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання контрольної та самостійної робіт з дисципліни «Управління потенціалом підприємства» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.03050401 та 8.03050401 “Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)”)(№1385).

Тітяєв В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Управління потенціалом підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності «Економіка підприємства»).

Тітяєв В.В., Панова О.Д. Методичні вказівки до самостійного вивчення і проведення практичних занять з дисципліни «Управління потенціалом підприємства» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальності «Економіка підприємства»)(№179).

Тітяєв В.В., Панова О.Д. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з курсу «Управління потенціалом підприємства» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальності «Економіка підприємства») (№1556).