Кафедра підтримує міжнародні зв'язки з:

 

  Університет Insubria, Італія
франция   Університет Люмьер, Ліон - 2, Франція
сша   Університет Техаса в Арлінгтоні, США
чехия   Технічний університет Острави, Чехія
 
Інститут регіональних економічних досліджень м.Москви
  Державний університет управління м. Москви
 
Економічний університет
м. Санкт-Петербург
  Белгородський державний університет

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Міжнародні зв'язки студентів

   Зростає інтерес українських студентів до навчання за кордоном. Завдяки зв'язкам кафедри, участі у спільних освітньо-професійних програмах їз зарубіжними партнерами з'являється все більше можливостей для реалізації таких планів. Зокрема, у 2010 році кафедра уклала "Договір про співпрацю між факультетом економіки і підприємництва Харківська національна академія міського господарства та факультетом економіки Технічного Університету м. Острава (Чехія)". "Cooperation contract between Faculty of Economics and Enterpreneurship Kharkiv National Academy of Municipal Economy and Faculty of Economics, VSB - Tecnical University of Ostrava (Czech Republic). У 2013 році за ініціативою кафедри підписано договір про співробітництво та творчу співдружність між University of Insubria (Італія ) та Харківським національним університетом міського господарства ім. О.М. Бекетова.

 

Договори кафедри про співпрацю
 

   Станом на 2014 р. Кафедру ЕПБАРР укладені договори про співпрацю і творчій співдружності з наступними міжнародними науковими організаціями:

   1. "Договір про співпрацю в області навчально-науково-методичної роботи між факультетом Економіки та підприємництва Харківського національного університету міського господарства імені А. Н. Бекетова і факультетом економіки і виробничого менеджменту Московська державна академія комунального господарства та будівництва (Росія) ".

   2. "Договір про навчально-методичне і науково-технічне співробітництво між Харківським національним університетом міського господарства імені А. Н. Бекетова і Міжнародним університетом природи, суспільства, людини "Дубна" (Росія) ".

   3. "Договір про співпрацю між факультетом Економіки та підприємництва Харківського національного університету міського господарства імені А. Н. Бекетова і факультетом економіки Технічного Університету р. Острава (Чехія) ". "Cooperation contract between Faculty of Economics and Enterpreneurship Kharkiv National Academy of Municipal Economy and Faculty of Economics, VSB - Tecnical University of Ostrava (Czech Republic)".

   4. Договір про спільне співробітництво в галузі науки і освіти між національно інститутом державного та муніципального управління НДУ "Бєлду" (р. Білгород) і Північно-східним науковим центром НАН і МОН України (Росія).

   5. Договір про співробітництво та творчій співдружності між University of Insubria (Італія) та Харківський національний університет міського господарства ім. А. Н. Бекетова, кафедра міської і регіональної економіки (2013.)

   Міжнародна діяльність кафедри координується з центром Міжнародної діяльності та освіти ХНУМГ імені А. М. Бекетова