3 17

Шановні випускники шкіл!

Кафедра "Підприємництво та бізнес-адміністрування" запрошує вас на навчання за спеціалізацією "Економіка та організація бізнесу"  

Спеціалізація «Економіка та організація бізнесу» спрямована на підготовку фахівців з організації та моделювання власного бізнесу, створення та розвитку стартапів, ведення ефективної  підприємницької діяльності в різних сферах економіки, зокрема в торгівлі та біржовій діяльності  з використанням традиційних та новітніх методів (інтернет-трейдинг, електронна комерція та ін.) та набуттям практичних навичок роботи на платформах фондових, валютних і товарних бірж. Студенти вивчають комплекс дисциплін з питань організації та управління бізнесом, торговельної та комерційної діяльності. Випускники отримують теоретичні знання та практичні навички організації та ефективного провадження власної справи і бізнес-проектів.

 

Назви посад, які можуть займати бакалаври підприємництва, торгівлі та біржової діяльності згідно з штатними розписами підприємств та організацій, а також органів державної влади та місцевого самоврядування

Сфера діяльності

Перелік структурних підрозділів,

у яких мають працювати випускники

Перелік посад, на яких мають працювати випускники
1 Державна служба Категорії фахівців, визначені у довіднику типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженому Наказом Нац. агентства державної служби України № 11 від 13.09.2011

- посади державних службовців місцевих державних адміністрацій: спеціаліст II категорії, спеціаліст;

- посади державних службовців, що мають наскрізний характер: спеціаліст II категорії з питань кадрової роботи та державної служби (в органах виконавчої влади);

- посади державних службовців – функції помічників керівників
2 Органи місцевого самоврядування Згідно із Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», посади працівників з освітнім рівнем «бакалавр» відносяться до сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування. Класифікація посад - до сьомої категорії відносять – посади радників, консультантів секретаріатів районних у містах рад, спеціалістів виконавчих органів районних у містах, міських (міст районного значення) рад, спеціалістів виконавчих органів сільських, селищних рад.
3 Комерційні банки Відділи економічної безпеки

Спеціаліст відділу економічної безпеки

Економіст

Спеціаліст з торгівлі цінними паперами
4 Інвестиційні компанії Відділи інвестицій та економічної безпеки Спеціаліст з оцінки ризику
5 Промислові підприємства і їх об’єднання Відділи інвестицій та управління ризиком

Спеціаліст відділу управління ризиком

Економіст
6 Страхові і перестрахувальні компанії Усі функціональні відділи

Менеджер зі страхування

Провідний спеціаліст

Спеціаліст

Директор філії (представництва)

Провідний менеджер

Оцінювач ризиків (андеррайтер)

Провідний оцінювач ризиків (провідний андеррайтер)
7 Брокерські компанії Усі функціональні відділи

Начальник відділу

Провідний брокер

Брокер

Дилери
8 Підприємства сфери торгівлі Усі функціональні відділи

Агенти з торгівлі майном

Технічні та торговельні представники

Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів

Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції

Торгівельні брокери

 

  Строки прийому заяв та документів,

конкурсного відбору та зарахування на навчання

ЗНО 2020

 

Реєстрація електронних  кабінетів розпочинається 01 серпня на сайті https://ez.osvitavsim.org.ua


Ознайомтесь з
Інструкцією щодо роботи з системою подання заяв в електронній формі.

або

Перегляньте Відео-Інструкцію щодо роботи з системою подання заяв в електронній формі.

Для точного розрахунку середнього бала документа скористайтеся  спеціальним калькулятором на сайті https://ez.osvitavsim.org.ua/

 

  1. Порядок роботи приймальної комісії під час прийому документів та проведення конкурсного відбору (дні тижня та години):

  Понеділок - п'ятниця: з 9.00 до 17.00, обідня перерва: з 13.00 до 14.00

  Субота: з 9.00-13.00;

  Неділя – вихідний.

   2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра проводиться в такі терміни:

 

Етапи вступної компанії Денна форма навчання

Заочна форма навчання

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів 13 серпня 17 серпня 9 листопада
 Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами співбесіди, вступних іспитів

 о 18.00

16 серпня

 о 18.00

20 серпня

 15 листопада
 Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання

 о 18.00

22 серпня

 27   серпня  20 листопада
 Терміни проведення співбесіди  з 16 до 18 серпня  з 20 до 23 серпня  з 16 до 20 листопада
 Терміни проведення вступних іспитів, творчих конкурсів  з 01 до 12 серпня  з 01 до 12 серпня  з 16 до 20 листопада
 Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за державним або регіональним замовленням на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів

 не пізніше 12.00

27 серпня

 Терміни виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів

 до 18.00

31 серпня

Терміни зарахування вступників за державним або регіональним замовленням на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів

не пізніше

12.00

05 вересня

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових пільгових державних кредитів

не раніше

06 вересня

не пізніше

12.00

01 вересня

не пізніше

12.00

25 листопада
Терміни виконання вступниками вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових пільгових державних кредитів

не пізніше

18.00

11 вересня

не пізніше

18.00

09 вересня

не пізніше

12.00

26 листопада
Терміни зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

30 вересня

14 вересня 27 листопада

 

 

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/ або юридичних осіб не обмежується.

 

 Ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

(освітній ступінь бакалавра)

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання
Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання
бюджетна, небюджетна  небюджетна небюджетна
07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 Економіка та організація бізнесу  50  - -
3 р. 10 м.
 -

Економіка та організація бізнесу

(небюджетна пропозиція)
- 50 150 3 р.10 м. 3 р. 10 м.

 

 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти)

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Денна форма навчання (бюджетна, небюджетна)
Вага предметів сертифікатів ЗНО
Денна форма навчання  (небюджетна) Вага предметів сертифікатів ЗНО Заочна форма навчання  (небюджетна) Вага предметів сертифікатів ЗНО

Вага

атестату

про

ПЗСО
Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка та організація бізнесу Українська мова та література 0,5 Українська мова та література 0,5 Українська мова та література 0,5 0,1
 
100
 Математика  0,2  Історія України  0,2  Математика 0,2  100

 Іноземна мова

або

географія

 0,2

Іноземна мова

або

географія

 0,2 Іноземна мова

або

географія
 0,2  100

 

 

 Вартість навчання

освітній ступінь бакалавра:

- спеціалізація Економіка  та організація бізнесу  :

денна форма - 16 610 грн;

заочна - 7 900 грн.

  Документи для приймальної комісії

1. Заява про вступ до Університету (оформлюється у приймальній комісії).

2. Атестат про середню освіту з додатком, або диплом про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень державного зразка з додатком (за особистим вибором - оригінал або його завірену копію) та 2 ксерокопії;

3. Медичну довідку за формою 086-У (з картою щеплень) (оригінал або її завірену копію);

4. 2 ксерокопії 1, 2 та 11 сторінок паспорта;

5. 2 копії ідентифікаційного коду;

6. 6 кольорових фотокарток розміром 3x4 см;

7. 1 поштовий конверт з домашньою адресою, 1 конверт (16 × 24), 1 швидкозшивач паперовий;

8. Особи, які приймаються на перший курс навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра в обов'язковому порядку надають три сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (за власним бажанням - оригінал або завірену копію) та 1 ксерокопію:

- З української мови та літератури, як обов'язковий, на всі напрями підготовки;

- Два профільних на обраний напрям підготовки;

9. Відповідно до пункту 6.14 Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затвердженим на підставі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.10.2011 № 1179, що надходить дає згоду на обробку своїх персональних даних в Єдиній базі. Якщо вступнику ще не виповнилося 16 років, згоду дають його батьки (усиновителі) або опікуни.

10. Військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці):

11. Нотаріально завірені копії документів, що дають право на пільги.

12. При вступі на контрактну форму навчання укладається договір. Договір про навчання вступника, якому не виповнилося 16 років, складають його батьки або інші законні представники, які повинні мати при собі паспорт та ідентифікаційний код.

Оригінали наступних документів повинні бути пред'явлені до приймальної комісії для засвідчення їх копії:

- ідентифікаційний код;
- паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта);
- військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці);
- оригінал документа про освіту (при поданні його копії);
- оригінал медичної довідки (при поданні його копії);
- оригінал документа Українського центру оцінювання якості освіти (при наданні його копії);
- документи, що дають право на пільги (оригінал).

Як з нами зв’язатись?

Тел. (057) 707-32-41 Кафедра

Коненко Віталіна Володимирівна (050) 978-51-36

Ропот Олександра Володимирівна (066) 710-86-70

 

Адреса: 61002,  м. Харків,

ст.м. «Архітектора Бекетова»,

вул. Маршала Бажанова, 17

центральний корпус,

4 поверх, ауд. 423, 425.

Приймальна комісія: кім. 111 центрального корпусу, тел. (098)206-83-93, (073) 181-18-50, (057)707-33-26.

Контрактний відділ: кім. 110 центрального корпусу, тел. (057)-707-31-60.

Центр довузівської підготовки і кар'єри: кім. 410 центрального корпусу, тел. (057)-707-32-63.

Ми чекаємо на вас!

 

 

 

 

 

 

 

 


КОНСУЛЬТАЦИИ Точечный рисунок

Сейчас 1097 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Подвійний диплом європейського зразка

Duplom

Презентация каф

Дистанційне навчання

дистан

Студентська бізнес-асоціація

СБА