ВІТАЄМО доктора економічних наук, професора кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова Жихор Олену Борисівну з виданням підручника «Економічна безпека» з грифом МОНУ!!!

Колектив кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку вітає Жихор Олену Борисівну з виданням підручника «Економічна безпека» з грифом МОНУ:

Економічна безпека: підручник / авт. кол. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О. І. Барановського. – К. : УБС НБУ, 2015. – 467 с.

У підручнику розглянуто теоретико-методологічні основи економічної безпеки та систему побудови економічної безпеки підприємства. Розкрито механізм забезпечення економічної безпеки підприємства; державне регулювання економіки та підприємницької діяльності; критерії економічної безпеки підприємства та її рівні; адаптацію підприємства залежно від його поведінки; інформаційне забезпечення економічної безпеки підприємства. Окрему увагу приділено діяльності служби безпеки підприємства та шляхам удосконалення її діяльності.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів фінансово-економічного спрямування, аспірантів, викладачів, працівників фінансово-кредитної системи, а також для широкого загалу читачів, які хочуть опанувати цю дисципліну самостійно.

85 фото Жихор з підручником Економічна безпека


На сайті 163 гостей та користувачі відсутні

Розумним бути модно - Всеукраїнський конкурс на здобуття грантів для оплати навчання

Розумний фото

Подвійний диплом європейського зразка

Duplom

Презентация каф

Дистанційне навчання

дистан

Студентська бізнес-асоціація

СБА