У збірнику надруковані матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи функціонування будівельного комплексу в контексті забезпечення регіонального розвитку», яка проходила з 01 листопада по 01 грудня 2014 року в Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова. Розглядалися питання та здійснювалась розробка рекомендацій з вирішення проблем ефективної трансформації до ринкових відносин підприємств будівельної галузі.

 

ЗМІСТ

Секція 1

Теоретичні проблеми формування економічних параметрів структур будівельного комплексу як складової продуктивних сил регіону

Торкатюк В.І., Гусь І.М., Шило А.С., Салтанова О.С., Сосона В.В. Аналіз сучасного стану будівельного комплексу України в контексті формування регіональних структур його функціонування

Великих К.О. Перспективи розвиткубудівельного комплексу України

Гайко Ю.І. Стратегічні завдання державного та регіонального значення в умовах реформування містобудівного розвитку

Старченко М. В. Стратегії фінансового планування в управлінні потенціалом

Русланова Н.Г. Системный подход в управлении риэлтерскими организациями с учетом жилищной политики Украины

Секція 2

Проблеми структурних зв'язків в будівельній галузі та їх удосконалення

Бибик Н.В., Ефименко Д.А.(студ.) Проблемы современной строительной отрасли в Украине

Торкатюк В.І., Бубенко О.П., Покровська О.Ю., Кравцова С.В., Ряб’єв А.А. Основні напрямки підвищення ефективності функціонування будівельного комплексу в контексті забезпечення регіонального розвитку

Азарченкова М.К. Основи антикризового управління в будівництві

Бибик Н.В., Бондаренко К.Ю.(студ.) Инвестиционная привлекательность Украины на современном этапе развития страны

Секція 3

Розвиток інноваційних напрямків функціонування будівельних підприємств регіонів України

Бубенко П. Т. Инновационное развитие региона: проблемы и перспективы

Торкатюк В.І., Канжа М.А., Левченко С.А., Малей О.В., Вороновська Л.П. Інноваційна складова в діяльності будівельних підприємств

Радионова Л.А., Шутов А.И. Инновационно-опережающее образование как механизм интеллектуальной активности горожан

Якименко О.В. Напрями забезпечення ефективності інноваційного розвитку будівельних підприємств

Торкатюк В.І., Вороніна О.С., Бутнік Д.В., Леуненко А.В. Недосконала конкуренція та інноваційна діяльність в будівництві

Гайко Ю.И., Гнатченко Е.Ю. Формирование инновационной стратегии развития региона как основа реформирования жилищно-коммунального хозяйства

Лукянченкова В.Є. Стимулювання інноваційної діяльності на будівельних підприємствах регіону

Секція 4

Економіка та логістика в будівництві

Торкатюк В.І., Парамонова О.В., Кулік В.О., Вень М.М. Підвищення конкурентоспроможності будівельних підприємств

Юр’єва С.Ю. Щодо управління фінансовими потоками як одного з напрямків розвитку будівельної організації

Демин А.В., Штейн Е.М. Девелоперская модель создания городской недвижимости

Костюк В.О. Факторный анализ прибыли строительного предприятия

Шутова Л.А., Щебляков Д.В. Маркетинговая специфика управления конкурентоспособностью предприятий ЖКХ

Торкатюк В.І., Железнякова І.Л., Прижкова О.Ю., Соколов Д.В., ДрільН.В., Архипенко О.О.(студ.) Проблеми та шляхи формування перспективних напрямків функціонування будівельного комплексу на основі логістичних систем

Торкатюк В.І., Нікбін Фархад, Дмитрук І.А. Удосконалення економічного механізму розвитку виробництва будівельних матеріалів

Секція 5

Економічне обґрунтування ефективності інвестиційних та організаційно-технологічних рішень в будівництві

Бабаєв В.М., Торкатюк В.І., Васильєв А.Й. Оцінка ефективності діяльності будівельного кластеру на регіональному рівні

Молодченко Д.Г. Фактори впливу на інноваційно-інвестиційне забезпечення будівельних організацій

Постернак И.М. Инвестиционные и технические аспекты реконструкции зданий фоновой застройки центральной части города Одессы

Бутнік С.В., Торкатюк В.І., Мураєв Є.В., Кухтін К.В., Пан М.П. Формування методики корегування регіонального комплексу будівельних підприємств з метою підвищення ефективності їх регіонального розвитку на основі стратегії їх диверсифікації

Секція 6

Формування системи моніторингу економічного стану будівельних підприємств як чинника підвищення ефективності управління економічним станом регіону

Бабаєв В.М., Торкатюк В.І., Шутенко Л.М., Стадник Г.В. Роль аутосорсингу в отриманні додаткової конкурентоспроможності процесу функціонування будівельного комплексу в контексті забезпечення його регіонального розвитку

Одаренко Т.Є., Колесник Т.М. Моніторинг розвитку підприємницької діяльності в житлово-комунальному комплекс

Бібік Н.В., Понуровський О.І. Аспекти державного регулювання будівельного ринку України

Єсіна В. О. Гладка І. М.(студ.) Система моніторингу економічного стану підприємства як основа управління


На сайті Один гість та користувачі відсутні

Подвійний диплом європейського зразка

Duplom

Презентация каф

Дистанційне навчання

дистан

Студентська бізнес-асоціація

СБА