Наші конференції

2017

Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: матеріали V міжнародної наук.-практ. конф., Харків, 24-26 травня 2017 року/ редкол.: О. В. Димченко, П. Т. Бубенко, О. М. Бурак, В. О. Єсіна; Харків.нац. ун-т міськ. госп-ва ім.О.М. Бекетова.– Харків: ХНУМГім. О.М. Бекетова, 2017. – 182 с.

Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки-адміністрування в умовах турбулентної економіки: Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 1-28 лютого 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 184 с.

Жук В. М., Славута О. І. Проблеми управління водогосподарським комплексом на місцевому рівні та шляхи їх вирішення / В. М. Жук, О. І. Славута // Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії : збірник мат. міжнар.наук.-практ. конф. (Рівне – Луцьк, 29–30 листопада 2017 р.) –Рівне : Волин. обереги, 2017. – С. 203–205.

Славута О. І., Бездітко О. С., Котельникова І. В. Удосконалення системи фінансування розвитку міськогоелектричного транспорту України / О. І. Славута, О. С. Бездітко, І. В. Котельникова // Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії : збірник мат. міжнар.наук.-практ. конф. (Рівне – Луцьк, 29–30 листопада 2017 р.) – Рівне : Волин. обереги, 2017. – С. 215–216.

Славута О. І., Драчова С. І. Утилізація осаду стічних вод як напрям розвитку територій/ О. І. Славута, С. І. Драчова // Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії : збірник мат. міжнар.наук.-практ. конф. (Рівне – Луцьк, 29–30 листопада 2017 р.) – Рівне : Волин. обереги, 2017. – С. 216–217.

2016

Proceedings of the International scientific and practical conference "Problems and perspectives in European education development", Prague, Czech Republic, 20-27 of november 2016. – 239 с.   1 частина та 2 частина

Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки-адміністрування в умовах турбулентної економіки: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 139 с.

Дріль Н.В. Необхідність створення інституту незалежного фінансового консультування в Україні / Н.В. Дріль // Проблеми розвитку фінансових послуг. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 16 листопада 2016 / Харк. нац. ун-т будів. та архіт. 48с., Частина 4. Харків, 2016. С. 6-9.

2015

Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: матеріали ІVміжнародної наук.-практ. конф., Харків, 26-28 травня 2015 року/ редкол.: О. В. Димченко, П. Т. Бубенко, О. М. Бурак, В. О. Єсіна; Харків.нац. ун-т міськ. госп-ва ім.О.М.Бекетова.– Харків: ХНУМГім. О.М. Бекетова, 2015. – 218 с.

Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки-адміністрування в умовах турбулентної економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2015. – 182 с.

Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства: Матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 1 – 28 лютого 2015 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2015. – 139 с. (тільки матеріали співробітників кафедри)

2014

Проблеми та перспективи функціонування будівельного комплексу в контексті забезпечення регіонального розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 95 с.

Торкатюк В. И. Финансовые инструменты формирования рынка жилой недвижимости / В. И. Торкатюк, О. С. Воронина, А. С. Вышетравская // Программа и тезисы докладов XXXVII научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н. Бекетова. Часть 2. Экономические и гуманитарные науки. – Харьков: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2014. – С. 102-104. (23-25 апреля 2014 р.)

2013

Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 20-22 травня 2013 р. / Нац. акад. наук України, Faculty of economics VSB-technical university of Ostrava, Хар. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. - Х.: ХНАМГ, 2013. - 113 с.

Торкатюк В. І. Розвиток нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії / В. І. Торкатюк, І. Л. Полчанінова, І. А. Дмитрук, О. С. Вороніна // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф.; Харк. нац.. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Алушта: ХО НТТ КГ та ПО, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2013. – С. 84-86. (10-14 червня 2013 р.)

Славута Е. И. Перспективы внедрения проектов совместного осуществления в сфере ЖКХ Украины / Е. И. Славута, Н. В. Водка // Материалы международной научно-практической конференции „Актуальные проблемы экономического развития”, Белгород: изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2013. – С. 201-205.

2012

Вороніна О.С. Інвестиційне планування енергозберігаючих проектів в регіоні / О. С. Вороніна // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві: матеріали IV між нар. наук.-практ. конф. – Алушта: ХО НТТ КГ та ПО, ХНАМГ, 2012. – С. 219-220. (11-15 червня 2012 р.)

2010

Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції.  Харків.нац. ун-т міськ. госп-ва ім.О.М.Бекетова. – Харків: ХНАМГ, 2010. – 436 с. (20-22 жовтня 2010 р.)

Димченко О.В. Системний підхід до формування механізму інвестування  галузі ЖКГ в контексті оптимізації руху грошових потоків / О.В. Димченко, Ю.Г. Ільяшенко // Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції «Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі».  Х.: ХНУМГ, 2010. – С. 30-34.

Славута Е. И. Совершенствование тарифной политики в условиях модернизации теплоснабжения Украины / Е. И. Славута, Н. Н. Матвеева // Материалы II Международной научно-практической конференции "Проблемы современной экономики": Центр развития научного сотрудничества в г. Новосибирске – Новосибирск: ЦНС, 2010. – С. 337-341.

 


На сайті 296 гостей та користувачі відсутні

Подвійний диплом європейського зразка

Duplom

Презентация каф

Дистанційне навчання

дистан

Студентська бізнес-асоціація

СБА