Наукові напрямки

Напрамки науково-дослідної работи кафедри

Теми науково-дослідної роботи кафедри:

- «Економічні проблеми підприємств житлово-комунального господарства: регіональний аспект»

- «Економічні основи системотехніки багатовимірного формування синергетичного інвестиційного циклу капітального будівництва об'єктів житлово-комунальних комплексів»

- «Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Харківської області на 2010-2014 роки»

- «Стратегія сталого розвитку Харківської області до 2030р.»

- Науково-дослідна господарсько-розрахункова робота „Економічна оцінка розробок щодо проектування міської дощової каналізації та обгрунтування проектів розвитку каналізаційної системи»

- «Правила забудови м. Харкова»

- «Концепція управління приватним сектором Жовтневого району м. Харкова»

- «Аудит норм та розрахунків тарифів на послуги, що надаються ГПУ «Харківгазвидобування»

- «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Чугуєва на 2005-2010 роки»

- «Пілотний проект регіональної інноваційної системи Харківської області до 2015р.»

- «Розробка наукового обґрунтування про формування тарифу на послуги водовідведення» КП КГ «Харківкомуночиствод»

 

- «Дослідження стану реалізації Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки та підготовка пропозицій про внесення відповідних змін та доповнень щодо подовження терміну дії програми, коригування обсягів та джерел фінансування, необхідних та достатніх для виконання завдань і заходів програми»

 

- «Розробка рекомендацій з визначення норм вивезення рідких побутових відходів у м. Харкові»

 

- «Розробка рекомендацій щодо розрахунку норми накопичення та економічного обґрунтування витрат на вивезення сміття»

 

- «Розробка рекомендацій щодо розрахунку нормативної чисельності працівників та службовців Комунального підприємства теплових мереж Харківського району Харківської районної державної адміністрації»

 

- «Стратегія розвитку харківського регіону»

 

Економіка підприємства - це наука про ефективність виробництва, шляхи і методи досягнення підприємством найкращих результатів при найменших витратах.

Компетенція фахівця з економіки підприємства визначається високим потенціалом його фундаментальної освіти і ґрунтовною підготовкою для планово-економічної, організаційно-управлінської, аналітичної та дослідницької діяльності в галузі економіки на виробництві, у сфері послуг в науково-дослідних установах, в галузевих, міжгалузевих та територіальних органах управління, планово-економічних (соціально-економічних) підрозділах підприємств та організацій усіх форм власності, викладачем економіки в середніх та вищих навчальних закладах.

Потреба в таких фахівцях з економіки підприємства існує на підприємствах і в організаціях різних галузей національного господарства всіх форм власності. Вони успішно працюють в Україні та за кордоном на посадах керівників вищого і середнього управлінського рівня, консультантів з економічних питань, працівників економічних служб підприємств, наукових робітників в науково-дослідних організаціях. Серед випускників кафедри «Економіка підприємства» державні діячі, керівники банків, директори підприємств та інші керівники всіх рівнів управління.

 


На сайті 244 гостей та користувачі відсутні

Подвійний диплом європейського зразка

Duplom

Презентация каф

Дистанційне навчання

дистан

Студентська бізнес-асоціація

СБА