Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція

"Сталий розвиток міст"

 

Мета конференції - розгляд питань сталого розвитку міст: прогнозування, регулювання, оптимізації інженерної інфраструктури і транспортних процесів.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Сухонос М.К.д-р техн. наук, професор, проректор з наукової роботи, го-лова оргкомітету;

Старостіна А.Ю.канд. техн. наук, начальник науково-дослідної частини, заступник голови оргкомітету.

СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ

Писаревський І.М.д-р екон. наук, професор, декан факультету менеджменту;

Поліщук В.М.канд. техн. наук, доцент, декан факультету електропоста-чання і освітлення міст;Мамонов К.А.д-р екон. наук, професор, декан будівельного факультету;

Рищенко Т.Д.канд. техн. наук, доцент, декан факультету архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва;

Соловйов О.В.канд. екон. наук, професор, декан факультету економіки і підприємництва;

Ткачов В.О.канд. техн. наук, доцент, декан факультету інженерних ме-реж та екології міст;

Шпіка М.І.канд. техн. наук, доцент, декан факультету транспортних сис-тем та технологій;

Вотінов М.А.канд. архіт., зав. кафедри основ архітектурного проекту-вання;

Завальний О.В. канд. техн.наук, доцент,зав. кафедри міського будівни-цтва;

Осиченко Г.О. канд. техн. наук, доцент, зав. кафедри архітектури буді-вель і споруд та дизайну архітектурного середовища;

Шмуклер В.С. д-р техн. наук, професор, зав. кафедри будівельних конс-трукцій;

Шипулін В.Д. канд. техн. наук,доцент, зав кафедри земельного адмініс-трування та геоінформаційних систем;

Оленіна О.Ю . д-р мистец., професор, зав. кафедри дизайну та образотво-рчого мистецтва;

Ткач В.П.д-р сільскогосп. наук, зав. кафедри лісового та садово-паркового господарства;

Сталінський Д.В.д-р техн. наук, професор, зав. кафедри водопостачання, водовідведення і очищення вод;

Смирний М.Ф.д-р техн. наук, професор, зав. кафедри електричного тра-нспорту;

Неєжмаков П.І. д-р техн. наук, доцент, зав. кафедри світлотехніки і дже-рел світла;

Димченко О.В.д-р екон. наук, професор, зав. кафедри економіки підпри-ємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку;

Новікова М.М.д-р екон. наук, професор, зав. кафедри менеджменту і публічного адміністрування;

Вершиніна Д.М. голова ради молодих вчених ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

Федорова О.І.студентка Vкурсу факультету архітектури, дизайну та об-разотворчого мистецтва, голова студентського Сенату;

Угоднікова О.І. голова первинної профспілкової організації студентів

Основні тематичні напрямки конференції:

Прогнозування, регулювання, оптимізація інженерної інфраструктури і транспортних процесів міст.

Дослідження проблем інженерної екології урбанізованих територій. Поліпшення якості господарсько-питної води і води, яка скидається у водойми

Урбоекономіка. Проблеми синергізму і диверсифікації в процесі формування оптимальних економічних структур ЖКГ України.

Розробка і впровадження технічних засобів експлуатації електротранспорту, електропостачання і освітлення міст, що підвищують їх експлуатаційну надійність.

Архітектура, будівництво і реконструкція. Створення прогресивних будівельних конструкцій, матеріалів і технологій, які забезпечують ефективність будівництва і модернізацію будинків і споруд міського і регіонального значення.

Інформаційні і комп'ютерні технології раціональної експлуатації і управління міським господарством.

 

Матеріали конференції будуть видані окремою збіркою тез в електронному вигляді та розміщенні на сайті репозиторію Університету

 

Робочі мови конференції:

українська,російська, англійська.

 

Умови участі в конференції:

Участь студентів у конференції безкоштовна

Для участі у конференції необхідно до 1 березня 2019 р. надіслати на адресу оргкомітету:

  - заявку на участь (додається), заповнюється обов’язково;

   - тези доповіді.

 

Заявка на участь у Всеукраїнській студентській науково-технічній конференції «Сталий розвиток міст»

 Вимоги до оформлення иа зразок оформлення тез доповідей

 

Адреса Оргкомітету конференції:

Україна, 61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова 17

Науково-дослідна частина.

Секретар оргкомітету: Дранник Інна Вікторівна

Контактні тел.: (057) 707-32-28, 707-31-58

Факс: (057) 706-15-54

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

АРХІВ ЗБІРНИКІВ

ХІІ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція "Сталий розвиток міст" (84-я студентська науково-технічна конференція ХНУМГ ім. О.М. Бекетова) (23-25 квітня 2019 року)

 ХІ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція "Сталий розвиток міст" (83-я студентська науково-технічна конференція ХНУМГ ім. О.М. Бекетова) (24-26 квітня 2018 року)

 Х Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція "Сталий розвиток міст" (82-я студентська науково-технічна конференція ХНУМГ ім. О.М. Бекетова) (25-27 квітня 2017 року)

DSC 1139

 58842352 2148053972152544 6837552660665597952 n

58033197 2148054005485874 2402346345919676416 n


ua

На сайті 353 гостей та користувачі відсутні

Подвійний диплом європейського зразка

Duplom

Презентация каф

Дистанційне навчання

дистан

Студентська бізнес-асоціація

СБА